De VVD wil woningbouw prioriteit geven om zo een bijdrage te leveren aan de oplossing van een van de grootste maatschappelijke problemen in Nederland.

We kijken daarbij niet alleen naar de Zuipolder maar ook naar het ZVS terrein en een uitbreiding van de Noordbuurt. In 2019 presenteerde de VVD al samen met CDA en D’66 een plan voor een uitbreiding van de Noordbuurt. Op dat moment was er bij de zittende coalitie van PvdA en Dorpsbelang daar helaas geen steun voor.

In de Zuidpolder zetten we in op een gestage uitbreiding en een verbeterde ontsluiting van de Zuidbuurt via de ontwikkeling van de Eikenlaan en eventueel een opwaardering van het fietstunneltje onder de A27 zodat de aansluiting op de A1 bij de Witte Bergen benut kan worden.

Op 10 januari stond het horeca initiatief de Ark maar liefst voor de 3e keer op de agenda. De VVD Eemnes had het beter gevonden om de initiatieven Ark en Schaapskooi gezamenlijk te behandelen aangezien het realiseren van een horeca gelegenheid  beide projecten betreft. Dit is ook in het belang van de ondernemers in verband met het maken van kosten om de plannen verder uit te werken.

De VVD Eemnes heeft gepleit om het Eemnesser burgerpanel te bevragen hoe zij tegenover de horeca initiatieven staan gezien de keuze mogelijkheid en het grote landschappelijke belang van dit karakteristieke stukje Eemnes. Helaas is dit voorstel hiertoe weggestemd.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl