Het is begonnen met een bericht dat de Gooise Karavaan (een karavaan van trucks die met inwoners van de Amerpoort een tourrit door het Gooi maakt) na 30 jaar moet stoppen met het evenement omdat er wegens capaciteitsgebrek geen politiebegeleiding meer mogelijk is.

De agenda van de gemeenteraadsververgadering van 25 maart bevatte twee onderwerpen waar de VVD fractie op een stevige manier in is gegaan.

Tijdens de raadsvergadering van 28 januari is Bas Roorda benoemd tot burgercommissielid van de VVD raadsfractie. Bas zal daardoor met of namens de fractie aan de commissies BSM en Ruimte kunnen deelnemen, en aan de Rondes. De fractie is verheugd over deze versterking. De grote ervaring van Bas op politiek gebied en zijn deskundigheid op financieel gebied, met name waar het gaat over de gemeentefinanciën, zijn zeer welkom!

874 Eemnessers, of 19% van het aantal stemmers hebben op de VVD gestemd. Daar zijn we ontzettend blij mee, bedankt!

Als onderdeel van de oppositie in de raad van Eemnes (VVD, CDA, D66) roepen we de inwoners die een plan willen ontwikkelen voor wonen in nieuwbouw, op zich te melden.  De huidige coalitie (DorpsBelang-PvdA) doet niets aan planontwikkeling voor de periode na de Zuidpolder, maar over drie jaar worden de kaarten opnieuw geschud. 


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl