874 Eemnessers, of 19% van het aantal stemmers hebben op de VVD gestemd. Daar zijn we ontzettend blij mee, bedankt!

Tijdens de raadsvergadering van 28 januari is Bas Roorda benoemd tot burgercommissielid van de VVD raadsfractie. Bas zal daardoor met of namens de fractie aan de commissies BSM en Ruimte kunnen deelnemen, en aan de Rondes. De fractie is verheugd over deze versterking. De grote ervaring van Bas op politiek gebied en zijn deskundigheid op financieel gebied, met name waar het gaat over de gemeentefinanciën, zijn zeer welkom!

De gemeenteraad van Eemnes heeft in de afgelopen raadsvergaderingen op een aantal gebieden vooruitgeblikt op het jaar 2019. De begroting van de gemeente is besproken en goedgekeurd, er zijn algemene beschouwingen geweest. En het was goed om te zien dat er veel mensen op de publieke tribune die vergaderingen bijwoonden.

Als onderdeel van de oppositie in de raad van Eemnes (VVD, CDA, D66) roepen we de inwoners die een plan willen ontwikkelen voor wonen in nieuwbouw, op zich te melden.  De huidige coalitie (DorpsBelang-PvdA) doet niets aan planontwikkeling voor de periode na de Zuidpolder, maar over drie jaar worden de kaarten opnieuw geschud. 

Sociaal domein

 VVD Eemnes vindt dat de gemeente de juiste hulp moet bieden aan die inwoners die ondersteuning nodig hebben, en aan die activiteiten die gewenst zijn en die zonder gemeentelijke bijdrage niet of niet-voldoende zouden kunnen worden uitgevoerd.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl