Al enige tijd geleden heeft de gemeenteraad ingestemd met een profielbesluit op basis van een voorlopig ontwerp van de reconstructie van de T-splitsing Meentweg-Wakkerendijk-Laarderweg.

“profielbesluit reconstructies”

 

2020 gaat voor ons dorp feestelijk van start: de opening van het Huis van Eemnes.

Een pek waar alle Eemnessers kunnen samenkomen, een plek waar activiteiten zullen worden georganiseerd die het gemeenschapsgevoel versterken.

Het college wil dat het gebouw van jongerencentrum Impuls een eigentijdse uitstraling krijgt omdat dit gebouw beeldbepalend is voor het nieuwe huis van Eemnes.

In de raad van 16 december werd door alle partijen, behalve de VVD Eemnes, een motie ingediend die het vertrouwen en de waardering uitspreekt in de BEL-ambtenaren.

 

De kadernota probeert inzicht te verschaffen in de beleidsrichtingen en de financiële gevolgen daarvan. Het algemene beeld is dat de begroting net sluitend zal zijn of net niet.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl