Dinsdagavond 19 mei 2020 heeft het college een voorstel gepresenteerd dat niet echt tevredenheid kan opwekken van de VVD Eemnes. Er wordt aan de raad toestemming gevraagd om meer dan een miljoen uit te geven om op het Eiland van Eemnes een geluidsreductie van 5 decibel te realiseren, en om aan de oostkant de 6 jaar geleden blijkbaar gebrekkig aangelegde wal te repareren. De VVD Eemnes wil antwoorden op de vragen :" is op die oostwal toendertijd geen garantie gegeven?" En op de tweede vraag:"eisen wij voor de aanleg west en de reparatie oost garanties, en zo ja, voor hoelang?"

Doelgroepen vervoer

De regio wil het doelgroepen vervoer, waaronder het WMO en het leerlingenvervoer vallen, verbeteren en heeft hiervoor een voorstel ingediend om het vervoer in te besteden wat inhoudt in eigen beheer (zelf mensen in dienst) te nemen.

De regionale energie strategie vloeit voort uit de nationale opgave om 49% CO2 uitstoot te reduceren in 2030 t.o.v. 1990 en 35TWh hernieuwbare energie opwek te realiseren als ook een overzicht te geven van de omgang met duurzame warmtebronnen voor de gehele bebouwde omgeving. Een opgave waaraan VVD Eemnes constructief wil meewerken, aan haalbare en betaalbare middelen om de doelstelling te realiseren.

Helaas werd het verhaal van de stijgende marktwaarde bij geïnteresseerde partijen zoals een McDonald's in de Gooi & Eemlander gezien als een stem tegen de McDonald's. Niets is minder waar voor de VVD althans. Lees hier het verhaal over de verkoop van de Kringloop winkel.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl