2020 gaat voor ons dorp feestelijk van start: de opening van het Huis van Eemnes.

Een pek waar alle Eemnessers kunnen samenkomen, een plek waar activiteiten zullen worden georganiseerd die het gemeenschapsgevoel versterken.

In de raad van 16 december werd door alle partijen, behalve de VVD Eemnes, een motie ingediend die het vertrouwen en de waardering uitspreekt in de BEL-ambtenaren.

 

De kadernota probeert inzicht te verschaffen in de beleidsrichtingen en de financiële gevolgen daarvan. Het algemene beeld is dat de begroting net sluitend zal zijn of net niet.

Het college wil dat het gebouw van jongerencentrum Impuls een eigentijdse uitstraling krijgt omdat dit gebouw beeldbepalend is voor het nieuwe huis van Eemnes.

De behandeling van de Kadernota, waarin de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren worden vastgelegd, is een goed moment om ook nog eens terug te bladeren in het coalitieprogramma.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl