De gemeenteraad van Eemnes heeft in de afgelopen raadsvergaderingen op een aantal gebieden vooruitgeblikt op het jaar 2019. De begroting van de gemeente is besproken en goedgekeurd, er zijn algemene beschouwingen geweest. En het was goed om te zien dat er veel mensen op de publieke tribune die vergaderingen bijwoonden.

Sociaal domein

 VVD Eemnes vindt dat de gemeente de juiste hulp moet bieden aan die inwoners die ondersteuning nodig hebben, en aan die activiteiten die gewenst zijn en die zonder gemeentelijke bijdrage niet of niet-voldoende zouden kunnen worden uitgevoerd.

Het Netwerk Jaarcongres komt er weer aan en vindt dit jaar plaats in het provinciehuis in Lelystad.

Dit congres is als altijd een uitstekend platform om met VVD-ers, sympathisanten en Kamerleden ideeën uit te wisselen over onderwerpen die voor senioren belangrijk zijn.

Het congres heeft dit jaar als thema ‘de financiële verrekijker’.

Veel, met name oudere, inwoners betalen nog steeds met contant geld. Inmiddels is het aantal geldautomaten in Eemnes geslonken tot één, en die staat op een plek waar velen zich niet echt veilig voelen, achter struiken en dus uit het zicht.

VVD Eemnes gelooft in een samenleving waarin ouderen blijven meedoen, gezien en gewaardeerd worden, de juiste aandacht en nodige zorg krijgen.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl