De Eemnesser VVD kiest voor nascheiding. Maar wat is nascheiding nu precies? In plaats van aan de bron bij de consument te scheiden (grijsbak + PMD bak) worden deze bakken samengevoegd en vindt scheiding van de verschillende soorten vuilnis plaats bij het scheidingsstation.

Er zijn talloze rapporten die elkaar tegenspreken in welke situatie en welke vorm van scheiden beter is. Hetzelfde geldt voor de kosten die dit met zich meebrengt.  In de gemeente Eemnes is al gebleken dat de beoogde kostenbesparing, die met het invoeren van de PMD bak beoogd werd, niet gehaald is. In tegendeel de kosten blijven stijgen. Het blijkt dat het kostenplaatje zich ontwikkelt met de keuzes die de maatschappij maakt. Des te meer gemeenten een bepaald beleid volgen, des te lager de kosten zullen worden van dit specifieke beleid. Het kostenplaatje is afhankelijk van meerdere factoren die de gemeente niet allemaal in de hand heeft. Deze factoren zijn o.a. belastingheffingen, nationale en internationale ontwikkelingen in de keuzes van afvalverwerking en de investeringen die hiermee gepaard gaan.

Het  Huis van Eemnes is klaar!

Eindelijk, na twee jaar bouwen is het Huis van Eemnes open. Bedoeld als gezellig middelpunt voor tal van activiteiten in ons dorp. Ondanks covid-19 wordt er gebiljart, boeken worden geleend en de horeca is gewoon open. De VVD fractie vergadert er nu ook.

Er was een hoop te doen om de bouw van dit project. In de vorige raadsperiode zijn op initiatief van de VVD de definitieve besluiten genomen om het Huis van Eemnes te bouwen. Het is een plan met een gezonde financiële paragraaf. De opbrengsten van de herontwikkeling van de Hilt zijn nodig voor het sluitend houden van de exploitatie.

De VVD Eemnes heeft in haar verkiezingsprogramma al aangegeven de hondenbelasting te willen afschaffen.

 (klik HIER voor het verkiezingsprogramma)

Deze belasting die sinds de middeleeuwen geheven wordt, was ooit bedoeld om de overlast van zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast werden  honden als trekdier voor de hondenkar gebruikt waardoor transportbelasting geheven werd. Tegenwoordig wordt de hondenbelasting gerechtvaardigd vanuit het principe de vervuiler betaalt om zo de kosten voor het opruimen van de hondenpoep te dekken. De belasting vloeit echter naar de algemene middelen waardoor een gemeente de opbrengsten overal voor mag gebruiken.

De Eemnesser VVD vindt deze belasting niet meer van deze tijd en bovendien niet gerechtvaardigd.  Het zijn nl niet alleen de honden die voor poep overlast zorgen, katten, paarden en vogels doen dit net zo goed in de openbare ruimte.

In de commissie van 7 september jl., zijn drie insprekers gekomen om hun visie te geven op het maaibeleid dat door de gemeente is opgesteld. 

Jantien de Loor van Eemland 300, Kees Eek van de Akoe en Nelleke Bari van IVN kwamen hun kennis van de flora en fauna met ons delen, om college en raad te overtuigen dat de huidige maaimaatregelen niet voldoen.

Na enthousiaste verhalen over het groeien en bloeien van de bermen, bleken de commissieleden zich in hun verhalen te kunnen vinden. Hun voorstel om 2-3 keer te maaien per jaar, zodat schadelijke kruiden zoals distels en zuring niet tot bloei kunnen komen en daarmee zich verder kunnen verspreiden, het maaisel op te ruimen zodat de zaden niet alsnog in de grond kunnen zakken, vond bijval van de commissie.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl