Duurzaamheid

 

VVD Eemnes wil op een realistische manier duurzaamheid bevorderen, om Eemnes ook voor toekomstige generaties een gezonde en prettige plek te laten zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Investeren in duurzame energie is noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende energie te hebben. Bovendien verminderen we zo de uitstoot van CO2, wat het klimaat ten goede komt. Maar wie weet of de huidig energiebronnen ook de energiebronnen van de toekomst zijn? Eemnes kan dus nu nog geen definitieve keuzes maken op het gebied van de toekomstige energievoorziening. VVD Eemnes wil kleinschalige proefprojecten steunen, en wil dat de gemeente een constructieve dialoog met wetenschap en industrie voert over de toekomst van de energievoorziening.

Een serieus milieubeleid kan alleen wereldwijd geregeld worden, en Eemnes moet zich aan de Europese en Nederlandse milieunormen houden. VVD Eemnes wil dat Eemnes in de voorhoede meedoet als het om duurzaamheid en milieu gaat, maar zal zich verzetten tegen onnodige regels, hobbyisme, en uitgaven op lokaal niveau waar het milieu niks mee opschiet en Eemnes armer van wordt.

 

 

Duurzaam hoeft niet duurder te zijn. Voor VVD Eemnes betekent duurzaam niet alleen verminderde milieudruk, maar ook verbetering van economische factoren op lange termijn. Er moet een evenwicht zijn tussen de belangen van mensen, milieu en economie. Voor nu en vooral voor toekomstige generaties.

 

VVD Eemnes wil dat voor de inwoners inzichtelijk is waar energie kan worden bespaard. Mensen kunnen daar vervolgens zelf mee aan de slag. Dat is goed voor hun portemonnee en draagt bij aan een duurzamer Eemnes.

 

Uit oogpunt van werkgelegenheid en economische ontwikkeling dient bij gemeentelijke duurzaamheidsprojecten een eerlijke mededingingskans geboden te worden aan lokale en regionale ondernemers.

 


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl