Wonen in Eemnes

VVD Eemnes wil dat er woningen worden gebouwd voor iedereen.

Om een dynamische en vitaal Eemnes te waarborgen is het nodig om een gevarieerd woningaanbod aan te bieden aan onze inwoners. Met de invulling van de Zuidpolder is de gemeente Eemnes hierin geslaagd. VVD Eemnes stond aan de basis van deze ontwikkeling. Maar wij zijn nog niet klaar!  De gezinssamenstelling verandert. Ruim 30% van de bevolking is alleenstaand, zowel jong als oud. Dat betekent dat de behoefte aan meer kleinere woningen, voorzien van alle comfort, sterk stijgt. VVD Eemnes wil hier op inspelen bij nieuwe ontwikkeling van woongebieden. Natuurlijk is een duurzame bouw en energiezuinige bouw is een eerste voorwaarde.

VVD Eemnes wil een geleidelijke groei in de Zuidpolder realiseren. De groei van Eemnes mag nooit of te nimmer het dorpse karakter aantasten. Eemnes is een groene gemeente. Dat moet zo blijven om ruimte en authenticiteit te behouden.  VVD Eemnes wil daarom investeren in een groene en fleurige openbare omgeving.

De groep mensen die zorg behoeven groeit snel, mede door de vergrijzing. Hierbij is zelfstandigheid een belangrijke voorwaarde. Dat een lichte vorm van hulp nodig is, is evident. VVD Eemnes wil hier graag voor zorgen. In het gebied tussen de Eemhof en de Hilt zijn nu woningen gepland. Gezien de huidige centrale ligging van de Hilt is dit een uitstekende locatie voor een verzorgingshuis met aanleunwoningen. VVD Eemnes vindt het belangrijk dat hulpbehoevenden voor verzorging terecht kunnen in Eemnes en dichtbij hun familie kunnen blijven wonen. 

 


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl