Ondernemen

VVD Eemnes wil dat Eemnes aantrekkelijk is voor ondernemers. 

VVD Eemnes vindt dat het in de lokale economie moet gaan om ondernemerschap en werkgelegenheid.

Door ondernemerschap te waarderen en onnodige regelgeving af te schaffen kunnen we de hier gevestigde bedrijven helpen groeien, en andere bedrijven verleiden zich te vestigen in Eemnes. VVD Eemnes houdt zich steeds voor ogen dat MKB-ondernemers de aanjagers van de lokale economie zijn, en een bron van werkgelegenheid.

Winkels en horeca zijn onmisbare onderdelen van de lokale economie. Zij bieden gemak en gezelligheid aan de inwoners van Eemnes. De gemeente moet het als haar taak zien deze ondernemers de ruimte te bieden voor een goede, toekomstgerichte bedrijfsvoering. 

VVD Eemnes is van mening dat beroep of kantoor aan huis binnen ieder bestemmingsplan zo ruim mogelijk moet worden toegestaan. De gemeente trekt alleen een grens bij overlast gevende activiteiten.

De agrarische sector en de daarvan afgeleide bedrijven zijn belangrijk voor onze regio. VVD Eemnes wil dat de gemeente de juiste voorwaarden schept en de nodige ruimte creëert om de agrarische sector te stimuleren om door te ontwikkelen. Innovatie in samenhang met de omgeving en gericht op duurzaam produceren, productvernieuwing en werkgelegenheid is hierbij het middel.

De gemeente stelt geen zwaardere eisen dan de wetgever heeft bedoeld en zorgt dat alle procedures binnen de wettelijke termijnen worden doorlopen. VVD Eemnes wil globalere bestemmingsplannen, waarbij niet alles tot op de laatste millimeter is geregeld. Juist het bestemmingsplan moet ruimte geven voor ontwikkelingen en groei.

 


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl