Veiligheid

VVD Eemnes wil investeren in eigen handhavers en buurtpreventiegroepen

Een veilige leefomgeving is een noodzakelijke voorwaarde. Inbraken, autodiefstal moeten geweerd worden. Dat kan alleen met de inzet van iedereen. Daarom hechten wij veel waarde aan de WattsApp groepen die nu al in verschillende straten goed functioneren. Alle inwoners moeten aangesloten zijn op zo’n groep. De praktijk heeft bewezen dat het echt werkt en het veiligheidsgevoel vergroot. Met zijn allen signaleer je meer dan een enkeling. De gemeente ondersteunt dit nu al door inzet van politie, Boa’s en camera toezicht op kwetsbare locaties. Overigens kan dat beter.  Maar de gemeente kan nog meer doen door middel van een jaarlijkse veiligheidsavond te organiseren waar de ervaringen van de groepen uitgewisseld worden. Zo leer je van elkaar en maak je Eemnes samen veiliger. De gemeente moet Burgernet 2.0 invoeren zodat de Watsapp gebruikers informatie van de politie direct kunnen ontvangen maar ook verdachte situaties direct kunnen melden aan de politie.

 

 


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl