Sport en cultuur

Huis van Eemnes

VVD Eemnes is de initiatiefnemer geweest bij het voorstellen van het huis van Eemnes tussen de voetbal en de tennis in. Nadat de tennis en de voetbal van mooie nieuwe faciliteiten zijn voorzien, vindt VVD Eemnes dat de binnensporten nu aan de beurt zijn.

De Hilt is al meerdere malen verbouwd en de mogelijkheid om de Hilt op het niveau te brengen van de huidige wensen en eisen is niet meer mogelijk zonder compleet nieuw te bouwen. Sportzalen die voldoen aan de nieuwste wedstrijdeisen, duurzaamheidseisen, een goede inpassing van de bibliotheek gaan beter in een nieuw gebouw en parkeermogelijkheden. In dit centraal gelegen gebouw kan ook een betere invulling gegeven worden aan de maatschappelijke taken waarvoor elke gemeente verantwoordelijk is.

Het Huis van Eemnes wordt het nieuwe hart voor de binnensport en voor sociaal maatschappelijke functies in de gemeente.

 

Sport

VVD Eemnes is een groot voorstander van het stimuleren van sportvoorzieningen. Belangrijk is dat de bevolking van Eemnes op een leuke en stimulerende manier in beweging blijft. Initiatieven om nieuwe levensvatbare sportverenigingen op te richten worden door de VVD Eemnes gesteund.

De VVD Eemnes wil de bestaande sportlocaties multifunctioneel inzetten om nog meer mensen in bewegen te krijgen.

Om de jeugd al jong kennis te laten maken met de vele sport- en recratiemogelijkheden is de introductie van een sportkaart voor de schooljeugd een goed en veelbelovend middel om kennis te maken met de  vele (sport) mogelijkheden in Eemnes.

Het project GALM ( bewegen voor senioren) moet blijven bestaan.

 

Kunst & Cultuur

Vele Eemnessers houden zich actief bezig met het vervaardigen van kunst.

In de Hilt, Bibliotheek en tijdens de twee-jaarlijkse "Kunst op de Dijk" exposities kan iedereen hiervan genieten. VVD Eemnes vindt het belangrijk deze initiatieven, die voor de gehele bevolking toegankelijk zijn, te ondersteunen en indien mogelijk zelfs uit te breiden met bijv. oude ambachten.

Voor wat betreft de gemeentelijke kunstvoorwerpen prefereert de VVD Eemnes ontwerpen die in het verlengde liggen van de aanwezige kunst zoals de koeienrotondes.  

Educatieve projecten om de jeugd kennis te laten maken met cultuur en kunst zijn belangrijk om hen al jong te betrekken bij kunst, cultuur en historie in en rondom Eemnes.

De historische kring Eemnes helpt ons, onze historie te conserveren.  

 


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl