Mobiliteit en bereikbaarheid

 

VVD Eemnes verlangt veilig verkeer voor iedereen.

Uit de statistieken van de politie blijkt dat Eemnes een verkeersveilige gemeente is. Er gebeuren weinig verkeersongevallen. Toch beleeft de inwoner het auto- en fietsverkeer als onveilig waarbij menigmaal het langzame verkeer in hachelijke situaties wordt gebracht. Terecht gevoel van onveiligheid. De plannen uit het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) steunen wij van harte. VVD Eemnes zal erop toezien dat de te nemen maatregelen daadwerkelijk een verbetering zijn.

De ontwikkeling van de HOV, voor Eemnes zeer belangrijk v.w.b. de aansluiting op het provinciale Snelbusnetwerk, gaat VVD Eemnes veel te langzaam. Eemnes is er nu al ruim 10 jaar betrokken en nog steeds geen tastbaar resultaat. Graag houden wij alle partners aan de gemaakte afspraken om in de komende raadsperiode daadwerkelijk te beginnen met de uitvoering van de HOV verbinding. We gaan er daarbij van uit dat er haltes komen bij Eemnes die gebruiksvriendelijk zijn voor iedereen.

VVD Eemnes vindt dat de gangbare voetpaden moeten worden ontdaan van obstakels en zo worden ingericht dat mensen met een rollator, rolstoel en ook met kinderwagens een vlotte doorgang krijgen.

 


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl