Openbaar groen

Behoud en stimulering van biodiversiteit zijn voor de groene gemeente Eemnes uiterst belangrijk. Dit uitgangspunt is niet alleen leidend in het natuurbeleid, maar ook in het beleid voor landschap en gemeentelijk groen. Waar dit vooral moet doorwerken is in een inhaalslag bij beheer en onderhoud van plantsoenen, parken en groenstroken. De kwaliteit van het  gemeentelijk groen raakt ver beneden de maat en dient te verbeteren. Per slot van rekening is ook de gemeentelijke groenstructuur een belangrijk visitekaartje en als zodanig van belang voor het economisch floreren van onze groene gemeente.

VVD Eemnes wil daarom meer aandacht voor het groenonderhoud en bepleit het invoeren van ecologisch groenbeheer en daarbij staat de inheemse flora en fauna centraal. Mooi, gevarieerd onderhouden openbaar groen draagt bij aan een aangenaam leefklimaat. Geen wilde onverzorgde bosschages, maar fraai aangelegde perken. VVD Eemnes vindt dat de gemeente in eerste plaats verantwoordelijk is voor het aanleggen, verfraaien en onderhouden van het openbaar groen. Participatie van inwoners wordt hierin gewaardeerd, de gemeente dient echter leidend te zijn en faciliteert door het beschikbaar stellen ondersteuning, gereedschap en kennis.

Een ruime biodiversiteit is bereikbaar door het aanleggen van bloemenweiden. Hierdoor ontstaat een fraaie bloemenzee waarin vlinders fladderen en insecten zoemen. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de beleving, het welzijn en gezondheid van wandelaars en omwonenden lang de wandelroute.

 


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl