Jeugd

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een oude spreuk, maar nog steeds actueel. Onze jeugd zal immers de eerstvolgende werkende generatie zijn. Bij het verschuiven van een verzorgingsstaat naar een participatiestaat, zijn zij de eerste generatie die met deze “nieuwe” manier van denken opgroeit. VVD Eemnes wil graag in deze wijzigende omstandigheden de Eemnesser jeugd de mogelijkheid blijven bieden om in een veilige, fijne, groene woonomgeving op te groeien.

Randvoorwaarde voor het deelnemen aan de nieuwe participatiestaat is een veilige maatschappij waaraan iedereen durft deel te nemen. Een veilig gevoel in de woonomgeving zal drempels wegnemen om actief aan het sociale leven in Eemnes deel te nemen. Door het stimuleren van buurtpreventie teams, het burgeralert, hondenwacht etc. willen wij met elkaar een veiligere socialere omgeving creëren. 

Veiligheid voor de jeugd betekent ook veilige wandel- en  fietsroutes met een goede straatverlichting. Duidelijke scheiding van de verschillende soorten verkeer, veilige oversteekplaatsen en een goede verlichting zorgen voor een veilige deelname aan het verkeer door de jeugd.

Een sociale omgeving is zeker het behouden van de activiteiten van Impuls  voor de jeugd. Echter bezuinigingen vragen om slimme samenwerkingsverbanden. Dit kan door activiteiten te bundelen op één locatie.

Goed kwalitatief onderwijs met keuze mogelijkheid uit verschillende scholen (ideologieën), zal de jeugd voorbereiden op het vervolgonderwijs en een goede basis leggen voor hun ontwikkeling en kansen op de arbeidsmarkt.

Eemnes kent uitsluitend basisscholen en is verantwoordelijk voor de huisvesting hiervan. 

De gemeente Eemnes is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs. Dit betreft OBS de Zuidwend. De school is aangesloten bij stichting "Villa Primair" die de algehele verantwoordelijkheid heeft. Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen moet de gemeente haar controlerende taak nauwgezet uitvoeren

Eemnes kent geen middelbare scholen. Echter Eemnes is een bloeiende gemeente waar de middelbare scholier zeker een stageplaats kan vinden. VVD Eemnes wil de ondernemers stimuleren in het bieden van stage- en opleidingsplaatsen voor onze scholieren.

 


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl