Een gemeente dient financieel gezond te zijn. Daarom willen dat het duidelijk is waar het geld aan uitgegeven wordt. De uitgaven en inkomsten zijn transparant en worden duidelijk leesbaar weergegeven in de begroting en het jaarverslag. VVD Eemnes streeft naar kostendekkende tarieven voor leges en vergunning en wil de OZB zo laag mogelijk houden.

De relatief hoge schuldenpositie willen wij terugdringen door de aangekochte bouwgronden te gaan exploiteren. Op deze manier moet de algemene reserve weer versterkt worden.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl