Ouderenzorg

De voortzettende vergrijzing dwingt de politiek om verder te kijken dan slechts een paar jaar vanaf nu. Op dit moment zien wij dat mensen die alleen wonen en die tijdelijk opgenomen moeten worden in een verpleeghuis naar aanleiding van een gebroken heup, been of knie of iets dergelijks niet in Eemnes verzorgd kunnen worden. Opvang in buurtgemeenten zoals Laren, Blaricum, Huizen, Hilversum of nog verder weg is de enige oplossing. Dat is geen prettige oplossing.  Ook voor permanente verzorging zal buiten Eemnes een plaats gezocht moeten worden. Echtparen worden op deze wijze van elkaar gescheiden. Niemand wil dat.

VVD Eemnes wil daarvoor een goede oplossing. Wij willen een kleinschalig verzorgingshuis voor permanente opname en voor tijdelijke opname zodat Eemnessers in hun eigen omgeving kunnen wonen in de buurt van hun naasten. Daarnaast zal ook aanleunwoningen onderdeel moeten zijn van dit verzorgingshuis, juist voor diegenen die dagelijkse zorg behoeven.

De huidige locatie Hilt is een geschikte locatie, centraal gelegen bij de winkels en voorzieningen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met dit huis een zeer goede voorziening bouwen voor Eemnes.

 


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl