Op 10 januari stond het horeca initiatief de Ark maar liefst voor de 3e keer op de agenda. De VVD Eemnes had het beter gevonden om de initiatieven Ark en Schaapskooi gezamenlijk te behandelen aangezien het realiseren van een horeca gelegenheid  beide projecten betreft. Dit is ook in het belang van de ondernemers in verband met het maken van kosten om de plannen verder uit te werken.

De VVD Eemnes heeft gepleit om het Eemnesser burgerpanel te bevragen hoe zij tegenover de horeca initiatieven staan gezien de keuze mogelijkheid en het grote landschappelijke belang van dit karakteristieke stukje Eemnes. Helaas is dit voorstel hiertoe weggestemd.

Voor wat betreft de Ark heeft de VVD de volgende overwegingen.

Plus punten

- De Ark biedt een vervanging voor het gesloten café Staal

- De Ark ligt grotendeels binnen de rode contour

- De Ark heeft een leuke uitstraling voor de vestiging van een kroeg

- Er staat een betrokken ondernemer achter met hart voor zijn zaak.

 

Min punten

- De Ark ligt wel gedeeltelijk buiten de rode contour. Er zijn in het verleden initiatieven afgewezen ten behoeve van het behoud van het open landschap. Er is een kernrandvisie nodig om dit goed en eerlijk te regelen en om precedent werkingen in de toekomst te voorkomen die weggestemd is door de coalitiepartijen.

- De gemeentelijke steiger moet grotendeels wijken om de Ark gedeeld binnen de rode contour te krijgen. Dit houdt in dat wij openbare grond ten gunste van 1 ondernemer gaan opgeven.

- Indien de Ark wordt gerealiseerd,  vervalt de doorsteek naar het weiland erachter waardoor de feestweek van Eemnes wordt gehinderd, de sinterklaas intocht wordt bemoeilijkt en het Skutje niet meer kan aanmeren.

- De Haven van Eemnes komt “vol” te liggen met de Ark, waardoor het karakteristieke zicht vervalt en ook de Ark niet goed tot zijn recht komt.

- De karakteristieke doorkijk vanaf de Wakkerendijk naar de polder wordt belemmerd.

- De meeste omwonende toch wel bezwaren zien tegen het komen van de Ark

- Parkeren een ondergeschoven kindje is in het hele verhaal.

- Inspraak: Het verhaal over de boot in Muiden als ook de belemmering van de overstort in de Vaart baart ons zorgen en wij vragen het college hierop te reageren.

 

Wat de VVD Eemnes betreft, is het evenemententerrein en de Vaart, bedoeld voor alle Eemnessers ter openbaar gebruik. Het kan niet zo zijn dat dit initiatief andere gebruikers zoals het feestcomité, Sinterklaasintocht, Skutsje, vissers, bootcamp in Eemnes gaat benadelen.  Naast deze belangafweging vinden wij het behoud van de karakteristieke doorkijk vanaf de Wakkerendijk en het zicht op de Vaartsteeg van een te groot landschappelijk belang om op deze plek een horeca gelegenheid te gaan toestaan. De VVD zal om deze redenen dan ook tegen dit voorstel op deze plek stemmen.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl