Maandag 12 april stonden er maar liefst 3 horeca initiatieven op de agenda. Geweldig om te zien dat Eemnes zulke enthousiaste ondernemers  kent, met zulke creatieve ideeën.

Normaalgesproken hoeft de raad zich niet over een ondernemersinitiatief uit te spreken maar voor alle 3 de initiatieven is er een bestemmingsplan wijziging nodig.

Alle 3 de initiatieven buiten de rode contour waar gebouwd mag worden, wat inhoud dat de provincie er eerst toestemming moet geven.

In Nederland is ruimte een steeds schaarser goed waar wij zorgvuldig met elkaar afwegingen over moeten maken waar wij de ruimte voor gaan gebruiken. Wat de Eemnesser VVD betreft is het daarom belangrijk om de 3 initiatieven die buiten de gebruikelijke bebouwde omgeving liggen, via een burgerpanel aan de inwoners voor te leggen. Niet alleen om te kijken welk initiatief hun voorkeur heeft maar ook om de inwoners, en vooral de mogelijke toekomstige omwonenden, de mogelijkheid te bieden een antwoord te geven op de volgende vraag: “ wil men op de voorgestelde plekken deze initiatieven honoreren”.

In Eemnes wordt de toekomstvisie momenteel onderzocht in samenwerking met input van de inwoners en 4 extreme scenario’s die zijn voorgesteld. De variant om van Eemnes een toeristisch dorp te maken lijkt hier niet goed uit te gaan komen. Of dit van invloed is op de voorliggende initiatieven moet onderzocht worden.

Om echt een goede keuze te maken zijn in dit stadium nog teveel onduidelijkheden zoals beoogde doelgroepen, aantal benodigde parkeerplaatsen, financiële haalbaarheid etc.

De Eemnesser VVD heeft geen moeite met een horeca initiatief als een ruime meerderheid van de inwoners op de voorgestelde plekken de initiatieven ondersteunt.  Is een meerderheid voor het behoud van het typische dorpse landschap op deze plekken, dan gaat dit belang voor. Er zijn vanuit de gemeente gezien nl  geen zwaar wegende argumenten of wettelijke verplichtingen om op dit moment voor of tegen één van de horeca-initiatieven te stemmen. Laat de inwoners aangeven waar hun voorkeur ligt, ook in het belang van de ondernemers om er een succes van te kunnen maken. Dit  is het standpunt van VVD Eemnes over hoe de keuze gemaakt moet worden voor wel of geen horeca op deze typisch Eemnesser plekjes. Het college vraagt echter aan de raad om nu alvast een mening te vormen en een voorkeur aan te geven. Als wij, met de beperking dat wij ons uitsluitend kunnen baseren op de voorliggende voorstellen van de initiatiefnemers toch een voorkeur moeten aangeven, dan gaat onze voorkeur uit naar de Schaapkooi.

De boerderij beoogt een groot complex, waar naast de horeca en woonvergunning ook een stukje bedrijventerrein bestemming wordt gevraagd in de vorm van de bierbrouwerij. Dit voorstel zien wij liever op het bedrijventerrein.

De Ark heeft een duidelijke doelgroep te weten  > 18 jr, vanwege de kroegfunctie.  Wij zijn niet zo gecharmeerd van het feit, dat door de Ark te steunen wij andere ondernemers (mesthouderij Staal) en verenigingen  zoals de het Sinterklaascommittee, Feestcommitee, Skutsje en andere gebruikers van het terrein met vlonder gaan beperken.  Ook tast dit initiatief naar onze mening het zicht op de polder het meeste aan. Dit voorstel zien wij liever langs de Eem of een andere waterstreek waar wat meer ruimte is.

​De schaapskooi heeft een ontwerp voorgesteld, wat het beste past in de landelijke omgeving. De doelgroep, openingstijden en benodigd aantal parkeerplekken liggen nog niet duidelijk vast waardoor een uiteindelijk besluit met afweging van de bezwaren van de omwonende nog niet mogelijk is.

Wij wensen alle ondernemers veel succes met het desgewenst uitwerken van hun plannen  en ook als deze op de nu voorgestelde plekken niet realiseerbaar zijn, kunnen deze op een andere plek in het dorp mogelijk wel doorgang vinden


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl