Doortrekken Zuidersingel via Eikenlaan naar de Wakkerendijk

Om een goede ontsluiting van de Zuidpolder in de toekomst te garanderen is het wat de VVD betreft noodzakelijk om een 2e ontsluiting aan te leggen.

Een ontsluiting alleen voor landbouwvoertuigen, draagt niet bij aan de ontsluiting van de Zuidpolder als woonwijk. Daarnaast zijn de meerkosten voor een complete ontsluiting voor al het verkeer relatief gezien laag tov de landbouwvariant nl 7,9 mln tov 8,33 mln. De ontlasting van de Wakkerendijk voor wat betreft landbouwverkeer zien wij liever geregeld via een brug over de Vaart, waar een grotere groep landbouwvoertuigen gebruik van zal maken. Deze landbouw ontsluiting via de Eikenlaan wijzen wij daarom af.

Een ontsluiting voor al het verkeer via de Eikenlaan is ons inziens een goede oplossing. Wel dient gelet te worden op het punt bij het bedrijvenpand waar o.a. Advisie zit, waar de weg wel heel smal zal worden. Ook zal bij toename van het verkeer de voorrangskruising bij de Wakkerendijk vast kunnen komen te staan. Voor wat betreft het fietspad kan dit het beste bij aanleg worden besloten zodat de op dat moment geldende wortel situatie van de bomen kan worden bepaald. De werkzaamheden, zullen niet op korte termijn gerealiseerd gaan worden gezien het tempo voor de uitbreiding van de Zuidpolder waar en en ander mee verbonden is.

 

Naast een ontsluiting via de Eikenlaan zien wij graag een alternatieve route onderzocht van de Zuidersingel via het fietstunneltje onder de A27 naar oprit van de A1 toe bij de Witte Bergen. Via deze, rustige oprit kan snel in alle richtingen op de A1 en de A27 worden gereden. Niet alleen de Eikenlaan/Wakkerendijk worden hierdoor ontlast, maar ook de op en afrit naar de A27 bij het Vierkante Bosje. In de toekomst is het dan altijd nog mogelijk om ook de doorsteek naar de Eikenlaan te maken mocht daar verkeerstechnisch behoefte aan bestaan.  


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl