In de raadsvergadering van 15 februari 2021 stonden op de agenda de
vernieuwing van het kruispunt afrit A27-Zuidersingel, en de nieuwe afspraken
tussen het college en de bouwers van de Zuidpolder. Met name de financiële
aspecten daarvan werden door het college “geheim“ verklaard. De VVD fractie
vond daar het onderstaande van.

Maandag 15 februari hebben wij drie punten op de agenda. Twee daarvan worden deels of
helemaal onder geheimhouding behandeld.
De VVD fractie wordt in het algemeen niet blij met het behandelen van
onderwerpen onder geheimhouding. Wij zitten hier als vertegenwoordigers van
de Eemnesser inwoners, en zij hebben er recht op te weten wat in hun
gemeente speelt.

De VVD fractie neemt een geheimhoudingsplicht serieus. Vandaar dat zij vorige
week in de commissie ruimte en het presidium haar bezorgdheid en misnoegen
uitte. Bezorgdheid en misnoegen, óók over het feit dat uit de geheime stukken
naar de pers werd gelekt.
U vraagt vanavond geheimhouding van een aantal stukken. Als tot
geheimhouding wordt besloten zal deze fractie zich daaraan houden. Maar wij
onderscheiden toch een verschillend karakter in die stukken. Ik zal mijn
commentaar, gelet op de gevraagde vertrouwelijkheid, zo algemeen mogelijk
houden.

U zult ons onmiddellijk aan uw kant vinden als u om geheimhouding vraagt bij
de bespreking van zaken die door uw college of ambtenaren onderhandeld
moeten gaan worden met derden. Áls u de uitgangspunten voor die
onderhandelingen tezamen met deze raad wilt vaststellen, of de onderhandel-
strategie wilt bepalen, dan gaan wij met geheimhouding akkoord.
Dan zijn er stukken, zoals de directiebegroting voor de aansluiting A27-
Zuidersingel die vanavond aan de orde komt, waarvan het geheime karakter
overduidelijk is, maar waarvan wij ons afvragen waarom die überhaupt aan de
stukken is toegevoegd. Deze raad bestaat niet uit deskundigen op het gebied
van calculatie wegenbouw, en wij mogen derden niet om advies vragen. Voor
de onderbouwing van uw financiële overzicht is het ook niet nodig, want
oncontroleerbaar. Wij moeten hier vertrouwen op de deskundigheid van onze
ambtenaren en ingeschakelde adviseurs, en de betrouwbaarheid en eerlijkheid
van het college.

Met een derde categorie hebben wij grote moeite. Dat gaat over de
geheimverklaring van de resultaten van afgeronde onderhandelingen. De VVD
fractie is van oordeel dat de inwoners van Eemnes er recht op hebben de
consequenties voor nu en voor de toekomst van hetgeen overeengekomen is
te kennen. Ik kom daar bij het geheim-verklaarde onderwerp Zuidpolder nog op
terug.
En omdat dat onderdeel geheim is verklaard, kunnen en mogen wij daar niets
over zeggen op de website! De VVD fractie zal zich blijven inzetten voor zoveel
mogelijk openbaarheid....


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl