In Eemnes kunnen de gele PMD zakken worden opgehaald bij het gemeentehuis of de gemeentewerf. Aangezien het gemeentehuis gedurende de kerstvakantie gesloten was en er in de periode redelijk veel afval te verwachten was, heeft de VVD de onderstaande schriftelijke vragen gesteld.
 
Er werden in het begin van 2021 opvallend veel PMD containers niet geleegd. In de commissie ruimte van 25 januari j.l. is daarom door de VVD Eemnes  mondeling nog gevraagd of er ook gemeten wordt hoeveel containers er worden afgekeurd en dus niet geleegd. Is hier een stijging in waar te nemen? De wethouder komt hierop terug.

2e mondelinge vraag.
Hoe kijkt het college aan tegen zwerfafval door omgewaaide containers waar geen gele zak in gebruikt was?
 
De wethouder gaat het voorstel om te kijken naar zakkenbestellen.nl wat in Laren en Blaricum in gebruik is ook voor Eemnes bekijken. Dit is toch weer positiever dan de beantwoording van de schriftelijke vragen deed vermoeden.
 
Lees verder voor de schriftelijke vragen

 
-Is het mogelijk om ten tijden van de coronabeperkingen de gele vuilniszakken in de
supermarkten neer te leggen ivm het beperken van zoveel mogelijk bewegingen in het dorp?
Tijdens de kerstperiode zijn misschien niet alle ophaalpunten open en gaat men anders de
grijze zak gebruiken waardoor het afval afgekeurd wordt
 
Antwoord:
De uitgifte van de gele PMD-zakken, anders dan op de gemeentewerf en het gemeentehuis,
is niet wenselijk. De kosten van de PMD-zakken zijn hoog. Een pallet (40 dozen x 50 rollen)
kost €2000,-. Een overzicht van uitgifte bij supermarkten ontbreekt en winkeliers vinden de
uitgifte in hun supermarkt ook niet prettig. Zij zagen namelijk een graaicultuur op de PMD-
zakken ontstaan, waarna besloten is om deze alleen nog maar op de gemeentewerf en
gemeentehuis aan inwoners te distribueren.
Op de website van de gemeente Eemnes is gecommuniceerd over de openingstijden van het
BEL-kantoor en de werf tijdens de feestdagen.
Bewoners kunnen bij de bekende ophaalpunten maximaal 2 rollen à 12 PMD-zakken
meenemen.
Het verzamelen van PMD-afval in een grijze zak is bij uitzondering mogelijk en kan worden
ingezameld in de ondergrondse PMD-container. Uitgangspunt is natuurlijk wel dat er alleen
PMD-afval in de grijze zak zit. Uitgifte van de PMD-zak is een service aan onze inwoners die
geen minicontainer tot hun beschikking hebben.
Anders dan het verzamelen van PMD in een grijze zak in een ondergrondse container, is het
niet toegestaan om een grijze zak als PMD-zak te gebruiken bij het bovengronds inzamelen
van PMD -zakken. In een doorzichtige zak is het namelijk zichtbaar of er restafval in de zak zit
of PMD. In de gemeente Eemnes is dit echter niet aan de orde, PMD wordt ingezameld in
minicontainers aan huis of in ondergrondse containers.

 
De verwachting is niet dat er onder de huidige maatregelen extra bewegingen zijn voor het
ophalen van PMD-zakken.
Distributie van PMD-zakken door supermarkten is dan ook niet aan de orde.
Aanvullende vragen 22-12-2020:
In de een na laatste alinea staat dat het gebruik van PMD zakken niet aan de orde is
omdat in Eemnes ingezameld wordt in minicontainers.
 
-Waarom denkt u dat er geen gele zakken worden gebruikt voor het plastic afval in
de minicontainer? Containers worden vies als het afval er los ingestort wordt. De
gele zakken kunnen nog steeds bij de werf en het gemeentehuis worden opgehaald,
of in een supermarkt in een buurtgemeente.
-Waarom kunnen in Laren en Blaricum wel gele zakken en minicontainers gebruikt
worden? Waarom kunnen de gele zakken bij hun wel opgehaald worden in de
supermarkt? Heerst er in Eemnes een grotere graaicultuur? Hoe komt u uberhaupt
bij deze term? De gele zakken kunnen nergens gekocht worden, alleen gratis
opgehaald
 
Beantwoording:
Ook in de gemeente Eemnes kunnen alle inwoners gebruik maken van de PMD-
zakken. De opzet is dat de gemeente Eemnes de uitgifte aan huishoudens zonder
een PMD-minicontainer faciliteert. In de praktijk is de wens onder de huishoudens
met minicontainers ook groot, waardoor de zakken dus voor iedereen beschikbaar
zijn.
De gratis uitgifte van de PMD-zakken bij onder andere winkels leidde tot een onjuist
gebruik. De PMD-zakken werden naast inzameling van het PMD ook gebruikt voor
restafval en textiel. Daarnaast komen bij de winkels niet alleen inwoners van
Eemnes. De winkeliers zagen een veelvuldige vraag naar deze zakken. Een
graaicultuur is een verkeerde term in deze, het betrof een veelvuldige vraag door
onjuist gebruik. Daarom is besloten om vanaf 2019 de zakken alleen nog maar te
verstrekken op de werf en het gemeentehuis.
Gemeente Eemnes is van mening dat door de uitgifte van de PMD-zakken te
centreren tot de BEL-werf en het gemeentehuis zoveel mogelijk een onjuist gebruik
wordt tegengehouden en de eerder genoemde kosten van €2000,- per pallet
zichtbaar blijft.
De gemeenten Blaricum en Laren (nemen deel aan de GAD) hebben in de zomer
van 2020 het besluit genomen om de PMD-zakken alleen nog maar online aan te
bieden. Hiermee konden alleen inwoners van het GAD-gebied de zakken aanvragen
om daarmee de kosten in de hand te houden. Dit besluit is onlangs op verzoek van
deelnemende gemeenten (GAD) voorlopig, tot het tot stand komen van de nieuwe
Grondstoffenvisie, teruggedraaid. Uitgifte vind in deze gemeenten weer plaats via
supermarkten en gemeentehuizen.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl