Ook Eemnes moet, als kleine gemeente, een bijdrage leveren aan de klimaatverbetering door de koolstofdioxide uitstoot te verlagen.

Er is ten opzichte van 2009 een duidelijke reductie te zien maar die stagneert nu al een paar jaar. In het afgelopen jaar werd een schamele 1% reductie gerealiseerd.

Dat was aanleiding voor het College om aan de Gemeenteraad te vragen welke stappen de voorkeur verdienen om de dalende lijn weer op te pakken.

De uitkomsten van die discussie zijn voor de VVD een grote teleurstelling geworden.

Uit de rapportage blijkt dat een tweede zonneveld de enige snelle manier is om een aanzienlijke verdere reductie op korte termijn te behalen. We hebben al geïnvesteerd in een dure extra aansluiting bij het huidige zonneveld. Logisch zou je zeggen, dat gaan we meteen doen.

Maar nee…. Dorpsbelang wil het niet. De redenen zijn onduidelijk: "het zou lelijk zijn". En… Dorpsbelang wil gaan inzetten op ultradiepe geothermie. Daar kwam een rapportje van dat stelt dat we over 5 jaar misschien kunnen beginnen met de uitrol daarvan tegen een miljardenbedrag dat misschien in 2035 leidt tot meerdere centrales in Eemland. Daarvoor is nog wel nodig dat het onderzoek in 2023 succesvol wordt afgerond en dat investeerders gevonden worden. Allemaal nog uiterst onzeker en ver weg.

De coalitie van PvdA (die ook Groen Links zegt te vertegenwoordigen) en het ultra conservatieve Dorpsbelang grepen het flinterdunne rapportje aan om alle andere initiatieven on hold te zetten en vol in te zetten op afwachten of het ultra diepe geothermie project van de grond gat komen. Met andere woorden: We doen helemaal niets om er 2026 achter te komen dat het misschien allemaal toch niet zo rooskleurig is als voorgespiegeld in het rapport. In 2026 schrikt iedereen wakker en realiseert zich dat er een onoverbrugbare achterstand is opgelopen.

Na het raadplegen van een deskundige blijkt dat ultradiepe geothermie ook niet voor de eeuwigheid
is. Je pompt namelijk steeds koud water de grond in. De buizen functioneren als een soort
koelelement waardoor de ondergrond afkoelt en het rendement steeds verder afneemt. Als je een
beetje pech hebt met de ondergrondse waterstromen kan dat al na enkele jaren optreden. Dit is een
reden temeer om gedegen onderzoek te doen en niet alle kaarten op een onzekere nieuwe
ontwikkeling te zetten.

Het is voor ons ongelooflijk dat een groene partij, die de PvdA in Eemnes pretendeert te zijn, alle principes verkwanselt om alleen maar een wethouder in het zadel te houden. Met nog een jaar te gaan tot gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is de VVD best bereid om het huidige College te steunen als dit leidt tot vooruitgang bij het halen van de klimaatdoelen.

De VVD wil per direct het tweede zonneveld realiseren om in de periode dat ultra diepe geothermie wordt onderzocht de reductie te kunnen voortzetten. Uit de voortgangsrapportage blijkt namelijk dat het zonneveld ongeveer de helft van de tot nu toe gerealiseerde reductie heeft opgeleverd. Een zonneveld schrijf je in ongeveer 15 jaar af, dus als in 2035 blijkt dat het ultra diepe geothermie project werkt, breken we het zonneveld gewoon weer af.

 De VVD is best een groene partij; maar niet de allergroenste omdat wij in onze afwegingen meenemen of bepaalde maatregelen wel realistisch en betaalbaar zijn. Nederland zorgt qua CO-2 uitstoot voor minder dan een half procent van de werelduitstoot. Als wij onszelf failliet investeren en de Amerikanen, Russen en Chinezen doen niets dan is dat zinloos. Het komt dus ook aan op internationale afspraken en de naleving daarvan. Daaraan levert de VVD op landelijk niveau een bijdrage. En de Eemnesser VVD wil dat Eemnes haar plaatselijk bijdrage levert.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl