Eemnesser VVD stemt tegen lagere ophaalfrequentie van het PMD afval.

Tijdens de evaluatie van het afvalbeleid, heeft de Eemnesser VVD tegen het voorstel van het DB/PvdA college gestemd om van een twee wekelijkse ophaal frequentie van de PDM bak naar een 3 wekelijkse frequentie te gaan.

 s

  • Bij veel gezinnen zit de PMD bak na 2 weken vol. Dit naar 3 weken brengen houdt in dat de inwoners het plastic in de bak moeten aanstampen om het passend te maken. Dit kan gevaarlijke situaties met zich meebrengen als mensen in de bak gaan klimmen om dit te bewerkstelligen.
  • Om het plastic van 3 weken in de bak te krijgen, moet de inhoud van de gele zakken, los in de bak gestort worden, om de hoeken op te vullen. Dit resulteert in bakken die onder afval smurrie komen te zitten en die met name in de zomer, meer reukoverlast geven. Iets wat 3 weken staat te gisten, ruikt er niet beter op, trekt maden etc aan.
  • De reden om dit in te voeren is uitsluitend een financiële reden. De Eemnesser VVD kan zich hier niet in vinden. Inwoners worden door deze maatregel in hun voorzieningen niveau aangetast. Er wordt geen keuze gegeven of men meer wil betalen voor deze dienst of niet. Er zijn trouwens ook wel andere posten in de begroting te vinden, die niet de hele bevolking treffen. Het te besparen bedrag van 26.000 Euro is peanuts in onze begroting van een kleine 13 miljoen Euro. De gemeente geeft 938.158 Euro uit in 2021 volgens de begroting en ontvangt aan afvalstoffen heffing 1.201.900 Euro
  • Er is een alternatief voor de PMD bak namelijk nascheiding. De Eemnesser VVD, vindt dat in plaats van de inwoners met een steeds groter afval sorteerprobleem op te zadelen geïnvesteerd moet worden in nascheiding (zie …Link)

email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl