De Eemnesser VVD kiest voor nascheiding. Maar wat is nascheiding nu precies? In plaats van aan de bron bij de consument te scheiden (grijsbak + PMD bak) worden deze bakken samengevoegd en vindt scheiding van de verschillende soorten vuilnis plaats bij het scheidingsstation.

Er zijn talloze rapporten die elkaar tegenspreken in welke situatie en welke vorm van scheiden beter is. Hetzelfde geldt voor de kosten die dit met zich meebrengt.  In de gemeente Eemnes is al gebleken dat de beoogde kostenbesparing, die met het invoeren van de PMD bak beoogd werd, niet gehaald is. In tegendeel de kosten blijven stijgen. Het blijkt dat het kostenplaatje zich ontwikkelt met de keuzes die de maatschappij maakt. Des te meer gemeenten een bepaald beleid volgen, des te lager de kosten zullen worden van dit specifieke beleid. Het kostenplaatje is afhankelijk van meerdere factoren die de gemeente niet allemaal in de hand heeft. Deze factoren zijn o.a. belastingheffingen, nationale en internationale ontwikkelingen in de keuzes van afvalverwerking en de investeringen die hiermee gepaard gaan.

Waarom kies de Eemnesser VVD voor nascheiding?

  • Het sorteren van het PMD afval is best complex en vereist kennis bij de inwoners. Door deze scheidingsstress niet meer door de inwoners te laten uitvoeren, ontzorgen wij onze inwoners. Denk aan de keuze, ik heb een verjaardagsfeestje gehad en de plastic bak zit vol, de grijze nog niet, wat doe ik? Of moet het zwarte vleeslapje in de grijsbak of mag deze in de plastic bak? Mag hard plastic zoals speelgoed in de plastic bak? Want niet al het plastic is geschikt voor de PMD bak.
  • Door te investeren in technologie zal deze in de toekomst nog beter worden, wat het scheidingsrendement alleen maar ten goede komt. En hier doen wij het tenslotte allemaal voor. Grondstoffen zo veel mogelijk hergebruiken. De circulaire economie stimuleren.
  • Door te investeren in technologie zullen de kosten in de toekomst ook dalen.
  • Bunschoten en Utrecht zijn al over op nascheiding, Baarn denkt hierover na.
  • Door terug te gaan van 4 naar 3 vuilnisbakken, geven wij de Eemnesser inwoners een kleine m2 tuin terug.

Uiteindelijk kunnen wij de plastic vuilnisbelt die is ontstaan, alleen terugdringen door alternatieve verpakkingen te gaan gebruiken en het probleem bij de bron aan te pakken, nl de verpakkingsindustrie.

Als de Eemnesser VVD vinden wij het belangrijk dat het plastic en hiermee het plastic afval wordt terug gedrongen. Het is ontoelaatbaar dat er velden in Nederland vol staan met geschred plastic of nog erger dat ons afval naar het buitenland wordt gestuurd om er vanaf te geraken.

 


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl