Het  Huis van Eemnes is klaar!

Eindelijk, na twee jaar bouwen is het Huis van Eemnes open. Bedoeld als gezellig middelpunt voor tal van activiteiten in ons dorp. Ondanks covid-19 wordt er gebiljart, boeken worden geleend en de horeca is gewoon open. De VVD fractie vergadert er nu ook.

Er was een hoop te doen om de bouw van dit project. In de vorige raadsperiode zijn op initiatief van de VVD de definitieve besluiten genomen om het Huis van Eemnes te bouwen. Het is een plan met een gezonde financiële paragraaf. De opbrengsten van de herontwikkeling van de Hilt zijn nodig voor het sluitend houden van de exploitatie.

Dan komen de verkiezingen en komt Dorpsbelang, als verklaard tegenstander van het project, in de coalitie. Van het begin af aan wordt er moeilijk gedaan over de voortgang van het project. Eerst wordt de grondexploitatie van de Hilt wordt veranderd waardoor een deel van de dekking van het Huis van Eemnes wegvalt en vervolgens worden allerlei voorzieningen zoals de rioolaansluiting en de oversteek over de Noordersingel  in het project gefietst om vervolgens te roepen dat het allemaal niet deugt. Nog erger wordt het als Dorpsbelang een heel betoog begint over de financieringswijze van het project zonder echt te begrijpen hoe dat werkt. Zo wordt de term ‘totaalfinanciering’ geïntroduceerd zonder te beseffen dat dit een effect heeft op de totale gemeentefinanciën.

Laten we eens kijken naar de feiten: Hoeveel heeft het nu gekost? De door de Raad verstrekte kredieten belopen € 14,1 miljoen. Uiteindelijke gaar het 14, 2 miljoen kosten.  Op zo’n groot project is dat alleszins acceptabel. Zelfs met de erin gefietste kosten zoals cameratoezicht, riool en oversteek komen we uit op 14,6 miljoen. Dorpsbelang vindt dat onacceptabel maar vergeet erbij te zeggen dat ze nu juist dat stukje juist zelf veroorzaakt hebben. Een rioolaansluiting hoef je bijvoorbeeld helemaal niet op te voeren omdat deze in 50 jaar middels het in rekening brengen van rioolrecht wordt betaald. Net als een telefoonabonnement waarin de kosten van het toestel zitten. De kosten worden gewoon dubbel berekend.

Dan de exploitatiekosten:  De exploitatie kost de gemeente € 445.000 per jaar. Daar is niets aan veranderd ondanks het gerommel van de coalitie en dankzij een langdurig extreem lage rentestand. In dat bedrag zit een klein beetje ruimte en dat is maar goed ook want in het eerste jaar is het Huis van Eemnes meteen geconfronteerd met een tegenvaller door het virus. Wat daar het effect van zal zijn weten we nog niet, en hoeveel het Rijk uiteindelijk gaat compenseren weten we ook nog niet.

 

Fractie VVD

Bas Roorda


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl