Helaas werd het verhaal van de stijgende marktwaarde bij geïnteresseerde partijen zoals een McDonald's in de Gooi & Eemlander gezien als een stem tegen de McDonald's. Niets is minder waar voor de VVD althans. Lees hier het verhaal over de verkoop van de Kringloop winkel.

  • De VVD vindt dat de gemeente baas moet blijven in eigen huis
  • De kringloop bevindt zich naast de gemeentewerf en is hiermee voor ons een strategisch stuk grond wat voor de gemeente behouden moet blijven. Zie ons amendement hiervoor
  • De gemeente als geldverstrekker in het algemeen is de VVD hier tegen, maar in dit geval gezien het maatschappelijke belang van de kringloop kunnen wij hiermee instemmen.
  • Onze grootste punt van zorg in het verhaal van de verkoop is de marktwaarde van het pand over x jaar. Deze kan enorm stijgen, wat terugkoop voor de gemeente bemoeilijkt. Mocht in de toekomst de V&D een herstart maken en het pand willen kopen, beïnvloed dit de marktprijs.
  • Erfpacht zal de gemeente extra financiële zekerheid in het verhaal verschaffen immers er hoeft alleen een pand terug gekocht te worden en niet een pand inclusief grond. Het bedrag dat aan de kringloop wordt uitgeleend, zal hiermee ook dalen.
  • De nieuwe omgevingswet, wat geeft deze straks aan, wat is de handhaafbaarheid icm het bestemmingsplan?
  • Het argument dat de gemeente aangeeft dat de ambtelijke organisatie bij verkoop ontlast wordt, vinden wij geen sterk argument
  • Wij zien bij de constructie van erfpacht geen extra capaciteitsbelasting voor de ambtenaren. 1x per jaar een canon rekening sturen is wel te doen.

download en lees hier het amendement

Na discussie over dit amendement is de besluitvorming over de verkoop van de Kringloop verdaagd tot april.

 


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl