Al enige tijd geleden heeft de gemeenteraad ingestemd met een profielbesluit op basis van een voorlopig ontwerp van de reconstructie van de T-splitsing Meentweg-Wakkerendijk-Laarderweg.

“profielbesluit reconstructies”

 

De raad had op dat moment de inspraak van de bewoners moeten ondersteunen om hier nog iets mee te kunnen doen, maar heeft zich, in ieder geval de VVD fractie, op het verkeerde been laten zetten door de term “voorlopig ontwerp”.  VVD Eemnes  betreurt dat, vooral voor al die inwoners die weloverwogen en door ervaring gesteund aan de voorbereiding van het plan hebben meegewerkt.

Dat een “voorlopig ontwerp” niet zo voorlopig is, is wellicht ter sprake gekomen maar onvoldoende benadrukt, want dan hadden wij toen al krachtig “tegen” gestemd. Vaststellen van een voorlopig ontwerp is vaak nodig in verband met de vrijgave van een budget. Maar dat was nu dus niet het geval.

Bij de inspraak gaven veel bewoners aan een bochtje in de Meentweg te willen voordat deze aansluit op de Wakkerendijk-Laarderweg. Dit om snelheid te remmen.

Het college wil dit niet en geeft nu aan: De reden om het huidige bochtje te schrappen is de ontwerprichtlijn van een 30 km zone, waar uitgegaan wordt van gelijkwaardige T splitsingen. Het opnemen van een bocht zou de indruk kunnen wekken dat afbuigend verkeer voorrang heeft.

Dit onderwerp is toen ook ter sprake gekomen in de commissie. Er is aangegeven dat er getwijfeld werd of de voorgestelde voorrang wel de juiste oplossing zou zijn. De toenmalige wethouder gaf aan dat hij graag instemming wilde om dit zo uit te voeren, immers als zou blijken dat het niet zo goed zou werken was dit zo weer aangepast naar de oude situatie. Het moeilijk oversteken van de fietsers kwam ter sprake, maar ja, het was maar een voorlopig ontwerp en er werd niet op doorgegaan, maar naar nu blijkt: niets voorlopig ontwerp dus!

Formeel heeft het college ongetwijfeld gelijk, maar wij vinden het bijzonder spijtig te moeten constateren dat in een klein dorp zoals Eemnes het college zich verschuilt achter formaliteiten en niet  bereid is te luisteren naar de inspraak van de inwoners en nog flexibel een aanpassing wil maken en dat nog wel voor een college waar de dorpspartij zitting in heeft.

Monique van der Linde


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl