2020 gaat voor ons dorp feestelijk van start: de opening van het Huis van Eemnes.

Een pek waar alle Eemnessers kunnen samenkomen, een plek waar activiteiten zullen worden georganiseerd die het gemeenschapsgevoel versterken.

Een Huis van Eemnes dat, ondanks soms emotionele bezwaren, er is gekomen door visie en durf van de meerderheid van de inwoners van ons dorp. VVD Eemnes heeft die mensen steeds gesteund, en hun mening voortdurend in de gemeenteraad verwoord. En nu ziet iedereen een prachtig, duurzaam gebouw waar we trots op kunnen zijn.

Terwijl we dit schrijven is de verhuizing van de bibliotheek aan de gang, wordt de hand gelegd aan de laatste stukken van de inrichting, en wordt alles klaar gemaakt voor de feestelijke opening. Maar daarmee is nog niet alles wat met het Huis van Eemnes samenhangt gedaan. Het Hilt terrein moet nog worden ingericht en bebouwd, de oude bibliotheek moet een nieuwe maatschappelijke bestemming krijgen, het gebouw van jongerencentrum Impuls moet worden opgeknapt. Zaken waarvoor VVD Eemnes zich, in dezelfde mate als voor het Huis van Eemnes, zal inspannen om steun en instemming van de inwoners te krijgen voor bij ons dorp passende oplossingen. Wij gaan er weer voor in 2020!

Rest ons (en naar wij zeker weten mede namens alle raadsfracties) u prettige kerstdagen toe te wensen, en het allerbeste voor 2020. Hopelijk tot ziens op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op dinsdag 14 januari, 20.00 uur.

Fractie VVD Eemnes


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl