Het college wil dat het gebouw van jongerencentrum Impuls een eigentijdse uitstraling krijgt omdat dit gebouw beeldbepalend is voor het nieuwe huis van Eemnes.

VVD Eemnes wil dat vooraf vastgelegd wordt dat er overlegd wordt met de ontwerpers van het Huis van Eemnes en dat dit resulteert in een acceptabele muurschildering. In een motie werd dit in de raad aangekaart. Het college heeft in de raadsvergadering van 16 december, de motie overgenomen.

---------------------------------------------

 

MOTIE betreffende: beschildering buitenzijde Impuls

Voorgesteld door: VVD Eemnes

Raad d.d. 16 december 2019

De raad van Eemnes, in vergadering bijeen op maandag 16 december 2019 overwegende, dat

  • het college voorstelt een grafitti-kunstenaarsbedrijf opdracht te geven de buitenzijde van het te renoveren jongerencentrum Impuls een eigentijdse uitstraling te geven;
  • de kosten hiervan zijn geraamd in het project Huis van Eemnes;
  • het jongerencentrum Impuls op het terrein van het Huis van Eemnes gelegen is, en wel op een plaats die beeldbepalend is voor de eerste aanblik van het Huis van Eemnes;
  • over smaak wel degelijk getwist kan worden en, zonder aan artistieke vrijheid te tornen, afspraken gemaakt kunnen worden tussen de ontwerpers van het Huis van Eemnes en het grafitti-kunstenaarsbedrijf over de esthetische aspecten van de beschildering van de buitengevels van Impuls;

gelet op artikel 35 van het Reglement van orde voor de raad 2019; draagt het college op om toe te zien op voldoende en bevredigend overleg tussen de ontwerpers van het Huis van Eemnes en het grafitti-kunstenaarsbedrijf, resulterend in een voor beide partijen acceptabele muurbeschildering en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekenaar (s) fractie VVD Eemnes.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl