De behandeling van de Kadernota, waarin de hoofdlijnen van het beleid voor de komende jaren worden vastgelegd, is een goed moment om ook nog eens terug te bladeren in het coalitieprogramma.

Daarin liggen de voornemens vast die de coalitiepartijen Dorpsbelang en PvdA hadden toen zij hun wethouders aan het werk zetten. Natuurlijk heeft oppositiepartij VVD er begrip voor dat alle begin moeilijk is, zeker als ondertussen twee wethouders hun bestuurlijke lier alweer in de wilgen hebben gehangen en het dorpsbelang door een geïmporteerde wethouder moet worden behartigd, maar een paar zaken vallen op.

Wat de VVD mist in de beleidsvoornemens is het coalitieplan om een integrale woon-zorgvisie voor ouderen op te stellen. De vergrijzing van de bevolking, en de wens van vele senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, maken de totstandkoming van zo’n visie noodzakelijk. VVD Eemnes zal daarop aandringen.

De kadernota geeft aan dat het aantal op te leveren nieuwbouwwoningen teruggebracht zal worden, in lijn met het coalitieprogramma. Wie in de krant leest hoe groot het woningtekort is, wie kennisneemt van het aantal woningzoekenden in Eemnes, en wie kijkt naar de wachttijden voor een huurwoning, zal zich met VVD Eemnes verbazen over dit voornemen.

Veel aandacht krijgen de onderwerpen klimaat en duurzaamheid. De VVD ondersteunt de goede voornemens maar wil er voor waken overhaaste dingen te doen die veel geld kosten en achteraf toch niet zo nuttig blijken te zijn.

In de pers is ruime aandacht besteed aan de extra bijdragen die door de gemeente aan de BEL-organisatie moeten worden gedaan. Financieel staat Eemnes er op dit moment niet slecht voor, maar ook onze schatkist kent een bodem. Daarom heeft de VVD Eemnes voorstellen gedaan om de gemeente te voorzien van een robuuste reservepositie. Daarnaast zullen we de plannen voor de versterking van de BEL organisatie kritisch blijven volgen!

Fractie VVD Eemnes


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl