De agenda van de gemeenteraadsververgadering van 25 maart bevatte twee onderwerpen waar de VVD fractie op een stevige manier in is gegaan.

Allereerst kwam het college namens de coalitie van Dorpsbelang en PvdA met een voorstel om het vigerende bestemmingsplan voor het gebied tussen Wakkerendijk en A27 in te trekken, zodat de geplande uitbreiding van het zonneveld niet door kan gaan. De coalitie wil daarmee bereiken dat Eemnes “pas op de plaats” maakt met de energietransitie, “eerst nog maar eens goed gaat nadenken”. Natuurlijk wil de VVD fractie ook dat er weloverwogen beslissingen genomen worden, maar heeft wel een probleem met het feit dat het college, dat nu een jaar zit, tot nu toe geen ander plan of andere toekomstvisie op energiegebied heeft gepresenteerd dan “nog even nadenken”. Daarnaast wezen wij ook nog op het feit dat een grote investering (ruim 3,5 ton Euro) is gedaan om een tweede zonneveld mogelijk te maken, een investering die nu ongebruikt blijft. Helaas werd de intrekking met een 7-6 meerderheid (DB + PvdA) aangenomen, en haalde een motie van de gezamenlijke oppositiepartijen (VVD, CDA, D66) om dan maar een ander gebied te zoeken voor een tweede zonneveld (bijv. ten zuiden van de A1) het niet.

 

Verder kwam een voorstel aan de orde om bij de toewijzing van binnenkort in de Zuidpolder te realiseren 12 sociale huurwoningen en 19 twee- en drie-kamer appartementen een experiment uit te voeren. Voor wat betreft de toewijzing van de woningen en de drie-kamer appartementen konden wij ons volledig in het voorstel vinden, omdat uitvoering van het experiment de doorstroming in de huursector kan bevorderen.

De twee-kamer appartementen zouden worden toegewezen aan startende huurders jonger dan 23 jaar. Hier zagen wij een grote oneerlijkheid, omdat niet-ingeschreven jongeren wel kans zouden maken en jongeren van 23 tot 28 die ingeschreven staan en al een aantal jaren op een huurwoning wachten geen kans zouden hebben. Na een stevige discussie in de raad werd het VVD amendement om aan deze oneerlijkheid een einde te maken zonder tegenstemmen aangenomen.

 

Unanimiteit was er ook voor een motie van de VVD fractie over de politiebegeleiding van de Gooise Karavaan. De Gooise Karavaan is een jaarlijkse vrijwilligersactiviteit waarbij in zo’n 85 vrachtwagens de bewoners van Amerpoort als bijrijders een rondrit door het Gooi maken. Daar is politiebegeleiding van een zestal agenten bij nodig. Om financiële redenen is aangekondigd dat deze begeleiding – en daarmee de rondrit - moet stoppen. In de motie wordt het college opgeroepen om samen met de politie en de regiogemeentes een oplossing te vinden. De enthousiast gesteunde motie is al aan de VVD fracties in de omliggende door de Karavaan bezochte plaatsen gestuurd. Wordt vervolgd!

 


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl