Tijdens de raadsvergadering van 28 januari is Bas Roorda benoemd tot burgercommissielid van de VVD raadsfractie. Bas zal daardoor met of namens de fractie aan de commissies BSM en Ruimte kunnen deelnemen, en aan de Rondes. De fractie is verheugd over deze versterking. De grote ervaring van Bas op politiek gebied en zijn deskundigheid op financieel gebied, met name waar het gaat over de gemeentefinanciën, zijn zeer welkom!


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl