VVD Eemnes gelooft in een samenleving waarin ouderen blijven meedoen, gezien en gewaardeerd worden, de juiste aandacht en nodige zorg krijgen.

Met een groot deel van de ouderen in Eemnes gaat het goed, soms met wat hulp van familie of omgeving. Maar helaas wordt niet iedereen ‘gelukkig’ oud: afnemende gezondheid, grote afhankelijkheid van anderen, eenzaamheid, het gevoel in de samenleving niet meer mee te kunnen doen. Het kunnen allemaal oorzaken zijn.

Het Huis van Eemnes biedt vele mogelijkheden. Veel van de activiteiten die daar zullen worden georganiseerd, zullen ook ouderen aanspreken. En daarbij denk ik niet alleen aan diverse (denk)sportclubs, maar ook aan de mogelijkheden voor maatschappelijke dienstverlening inloopsessies, cursussen op allerlei gebied, lezingen in de bibliotheek, en aan de ontmoetingsfunctie die het Huis zal krijgen.

Ik hoop en verwacht dat vele ouderen daar gebruik van zullen maken. De verbouwing van een deel van De Eemhof tot woonmogelijkheid voor mensen die door dementie getroffen zijn, is ook een goede ontwikkeling. De zorg voor deze mensen moet zo veel mogelijk in hun eigen woonplaats geboden worden, zodat regelmatig bezoek door familie, vrienden en vroegere buren gemakkelijk en haalbaar is.

VVD Eemnes wil daarnaast een onderzoek naar de behoefte aan en mogelijkheden voor een Zorghuis. Een Zorghuis waar voor even zorgbehoevende ouderen kunnen worden opgevangen om hun mantelzorgers ‘ademruimte’ te geven. Een Zorghuis waar bijvoorbeeld ook korte revalidatietrajecten kunnen worden gerealiseerd. Een Zorghuis dat in ieder opzicht midden in onze gemeenschap staat. Zo wordt Eemnes nog meer een gemeente waarin ouderen zich thuis blijven voelen.

Emil Schade,

VVD Eemnes


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl