Eemnes groeit langzaam maar gestaag. En mensen worden steeds ouder. Dit betekent dat het aantal Eemnessers dat afhankelijk wordt van zorg toe zal nemen. Nu moeten mensen die tijdelijk bedlegerig zijn en of blijvend veel zorg nodig hebben verhuizen naar zorghuizen in omliggende gemeenten, naar Laren, Huizen, Hilversum of veel verder weg.


Deze permanente verhuizingen heeft veel impact op het leven van deze kwetsbare groep zorgbehoevenden. Denk daarbij dat zij verhuizen naar een gemeente waar zij niemand kennen. De gevolgen zijn groot. Om bezoek te ontvangen zal de partner een heel eind moeten reizen, de naaste familie en vrienden blijven achter in Eemnes en een spontaan bezoek is er niet meer bij. Kortom geen prettige situatie, niet voor de betrokkene, niet voor familie, vrienden en (klein)kinderen.

Daarnaast is er in Eemnes geen tijdelijke opvang voor patiënten die moeten revalideren na een ingrijpende operatie zoals het plaatsen van een nieuwe heup of knie, dat overigens op oudere leeftijd steeds vaker voorkomt.

VVD Eemnes vindt dat ook in Eemnes deze zorgbehoefte aangeboden moet worden. Daarom wil VVD Eemnes op de locatie van de huidige Hilt een mogelijkheid bieden waar langdurige en ook voor korte tijd zorg aangeboden wordt. De locatie de Hilt omdat deze centraal gelegen is makkelijk te bereiken nabij de winkels en andere faciliteiten van het Dorpshart die goed te bereiken zijn met de rollator of rolstoel. Tevens is er de ruimte om zowel kleinere appartementen als woningen te realiseren voor de partners van de in het zorghuis verblijvende.

VVD Eemnes wil goede zorgmogelijkheden voor hen die zorg behoeven.


Henk Zunnebeld


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl