Het zijn bijzondere tijden

Het stof van de verkiezingscampagne en de verkiezingen is neergedaald. En wat blijkt: Er is helemaal niets veranderd! Iedereen evenveel zetels als in de vorige periode!  Hebben we daar al die moeite voor gedaan…

Er is nu ook een coalitieakkoord. Daar is wel wat veranderd. Dorpsbelang heeft de PvdA ingeruild voor het CDA. Maar dan lees je het coalitieakkoord… Weer weinig veranderd. Er komt geen tweede zonneveld en de klimaattransitie wordt weer verder op de lange baan geschoven door te gokken op ultradiepe geothermie in de verre toekomst. Er worden onvoldoende huizen gebouwd en het coalitieakkoord vermeldt zelf al dat het ‘beleidsarm’ is. Dat is een mooie omschrijving van: ‘we gaan niet al te veel doen’.

En dan de VVD: Wij wilden niet meedoen omdat met name onze bouwambities niet gehaald worden. Er komt alleen een college met een VVD politicus uit Den Haag die door Dorpsbelang wordt ingezet. Dat breng de Eemnesser VVD in een vreemde positie.

Wat we gaan doen?  Heel simpel: Goede voorstellen steunen, eigen initiatieven inbrengen en slechte voorstellen van kritiek voorzien en uitleggen waarom ze slecht zijn.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl