De VVD wil woningbouw prioriteit geven om zo een bijdrage te leveren aan de oplossing van een van de grootste maatschappelijke problemen in Nederland.

We kijken daarbij niet alleen naar de Zuipolder maar ook naar het ZVS terrein en een uitbreiding van de Noordbuurt. In 2019 presenteerde de VVD al samen met CDA en D’66 een plan voor een uitbreiding van de Noordbuurt. Op dat moment was er bij de zittende coalitie van PvdA en Dorpsbelang daar helaas geen steun voor.

In de Zuidpolder zetten we in op een gestage uitbreiding en een verbeterde ontsluiting van de Zuidbuurt via de ontwikkeling van de Eikenlaan en eventueel een opwaardering van het fietstunneltje onder de A27 zodat de aansluiting op de A1 bij de Witte Bergen benut kan worden.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl