Maandag 12 april stonden er maar liefst 3 horeca initiatieven op de agenda. Geweldig om te zien dat Eemnes zulke enthousiaste ondernemers  kent, met zulke creatieve ideeën.

Normaalgesproken hoeft de raad zich niet over een ondernemersinitiatief uit te spreken maar voor alle 3 de initiatieven is er een bestemmingsplan wijziging nodig.

Alle 3 de initiatieven buiten de rode contour waar gebouwd mag worden, wat inhoud dat de provincie er eerst toestemming moet geven.

In Nederland is ruimte een steeds schaarser goed waar wij zorgvuldig met elkaar afwegingen over moeten maken waar wij de ruimte voor gaan gebruiken. Wat de Eemnesser VVD betreft is het daarom belangrijk om de 3 initiatieven die buiten de gebruikelijke bebouwde omgeving liggen, via een burgerpanel aan de inwoners voor te leggen. Niet alleen om te kijken welk initiatief hun voorkeur heeft maar ook om de inwoners, en vooral de mogelijke toekomstige omwonenden, de mogelijkheid te bieden een antwoord te geven op de volgende vraag: “ wil men op de voorgestelde plekken deze initiatieven honoreren”.

Doortrekken Zuidersingel via Eikenlaan naar de Wakkerendijk

Om een goede ontsluiting van de Zuidpolder in de toekomst te garanderen is het wat de VVD betreft noodzakelijk om een 2e ontsluiting aan te leggen.

Een ontsluiting alleen voor landbouwvoertuigen, draagt niet bij aan de ontsluiting van de Zuidpolder als woonwijk. Daarnaast zijn de meerkosten voor een complete ontsluiting voor al het verkeer relatief gezien laag tov de landbouwvariant nl 7,9 mln tov 8,33 mln. De ontlasting van de Wakkerendijk voor wat betreft landbouwverkeer zien wij liever geregeld via een brug over de Vaart, waar een grotere groep landbouwvoertuigen gebruik van zal maken. Deze landbouw ontsluiting via de Eikenlaan wijzen wij daarom af.

Het valt niet mee om eens per zoveel weken een stukje voor de Rotonde te schrijven. Een stukje over de politieke ontwikkelingen in Eemnes. Zeker omdat er niet zoveel gebeurt in het dorp. Het stilstandbeleid van de grootste coalitiepartij Dorpsbelang, en het  daaruit voortvloeiend gebrek aan nieuwswaardige berichten,  komt pijnlijk naar buiten in het vorig nummer van de Rotonde. Daarin weet Dorpsbelang niet meer dan een foto te plaatsen. De afspraak met alle gemeenteraadsfracties is "nieuws van de raad". Maar zij plaatsen een foto  van Eemnes in de sneeuw, en dat  tijdens een periode waarin de hoogste temperaturen ooit in februari gemeten zijn. Maar ja; als de inhoud op is...

 

Terwijl er toch genoeg is waar de grootste coalitiefractie iets over zou kunnen schrijven.  Overeen verontrustend bericht in de Gooi- en Eemlander dat de toekomstige nieuwbouwplannen uitgaan van verkeerde types woningen, en dat er veel te weinig gebouwd wordt om aan de Eemnesser behoefte te voldoen.   Of over het Hilt terrein, dat ligt al bijna een jaar  braak.

In de raadsvergadering van 15 februari 2021 stonden op de agenda de
vernieuwing van het kruispunt afrit A27-Zuidersingel, en de nieuwe afspraken
tussen het college en de bouwers van de Zuidpolder. Met name de financiële
aspecten daarvan werden door het college “geheim“ verklaard. De VVD fractie
vond daar het onderstaande van.

Maandag 15 februari hebben wij drie punten op de agenda. Twee daarvan worden deels of
helemaal onder geheimhouding behandeld.
De VVD fractie wordt in het algemeen niet blij met het behandelen van
onderwerpen onder geheimhouding. Wij zitten hier als vertegenwoordigers van
de Eemnesser inwoners, en zij hebben er recht op te weten wat in hun
gemeente speelt.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl