Bent u benieuwd wat de klimaatdoelen betekenen voor uw portemonnee of hoe u als ondernemer hier handig mee om kunt gaan?

U bent van harte uitgenodigd op dinsdagavond 15 november vanaf 19.30 bij de Tinfabriek te Naarden!

Het zijn bijzondere tijden

Het stof van de verkiezingscampagne en de verkiezingen is neergedaald. En wat blijkt: Er is helemaal niets veranderd! Iedereen evenveel zetels als in de vorige periode!  Hebben we daar al die moeite voor gedaan…

Er is nu ook een coalitieakkoord. Daar is wel wat veranderd. Dorpsbelang heeft de PvdA ingeruild voor het CDA. Maar dan lees je het coalitieakkoord… Weer weinig veranderd. Er komt geen tweede zonneveld en de klimaattransitie wordt weer verder op de lange baan geschoven door te gokken op ultradiepe geothermie in de verre toekomst. Er worden onvoldoende huizen gebouwd en het coalitieakkoord vermeldt zelf al dat het ‘beleidsarm’ is. Dat is een mooie omschrijving van: ‘we gaan niet al te veel doen’.

En dan de VVD: Wij wilden niet meedoen omdat met name onze bouwambities niet gehaald worden. Er komt alleen een college met een VVD politicus uit Den Haag die door Dorpsbelang wordt ingezet. Dat breng de Eemnesser VVD in een vreemde positie.

Wat we gaan doen?  Heel simpel: Goede voorstellen steunen, eigen initiatieven inbrengen en slechte voorstellen van kritiek voorzien en uitleggen waarom ze slecht zijn.

In de agenda wordt er om een korte beschouwing op het gesloten coalitieakkoord gevraagd. Het woord “korte” had u kunnen weglaten, want een lange beschouwing over dit akkoord is onmogelijk.

De voornaamste punten die opvallen wil de VVD Eemnes benoemen.

Dat zijn allereerst de wel heel erg grote verschillen die er zijn tussen dit coalitieakkoord en het verkiezingsprogramma van het CDA. Ik noem het aantal woningen dat het CDA beloofd heeft te gaan bouwen (het grootste aantal van alle partijen) en wat wij nu in het akkoord terugvinden.

Ik kijk naar de door het CDA gesteunde woningbouwmogelijkheid langs de A27 die nu uitgesloten wordt, ik denk aan  het ook door het CDA zo voorgestane 2e zonneveld dat weer verder wordt uitgesteld, en dan is er het mede op initiatief van het CDA geopperde Plan Noord dat, na de ommezwaai van de PvdA nu een raadsmeerderheid zou kunnen krijgen, en dat in dit akkoord niet terugkomt.

Een volgend opvallend punt vindt de VVD in de 4 uitgangspunten van dit akkoord. Deze 4 punten zijn zulke algemene beginselen van behoorlijk bestuur dat deze de spreekwoordelijke open deuren zijn die ingetrapt worden.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl