Het valt niet mee om eens per zoveel weken een stukje voor de Rotonde te schrijven. Een stukje over de politieke ontwikkelingen in Eemnes. Zeker omdat er niet zoveel gebeurt in het dorp. Het stilstandbeleid van de grootste coalitiepartij Dorpsbelang, en het  daaruit voortvloeiend gebrek aan nieuwswaardige berichten,  komt pijnlijk naar buiten in het vorig nummer van de Rotonde. Daarin weet Dorpsbelang niet meer dan een foto te plaatsen. De afspraak met alle gemeenteraadsfracties is "nieuws van de raad". Maar zij plaatsen een foto  van Eemnes in de sneeuw, en dat  tijdens een periode waarin de hoogste temperaturen ooit in februari gemeten zijn. Maar ja; als de inhoud op is...

 

Terwijl er toch genoeg is waar de grootste coalitiefractie iets over zou kunnen schrijven.  Overeen verontrustend bericht in de Gooi- en Eemlander dat de toekomstige nieuwbouwplannen uitgaan van verkeerde types woningen, en dat er veel te weinig gebouwd wordt om aan de Eemnesser behoefte te voldoen.   Of over het Hilt terrein, dat ligt al bijna een jaar  braak.

In Eemnes kunnen de gele PMD zakken worden opgehaald bij het gemeentehuis of de gemeentewerf. Aangezien het gemeentehuis gedurende de kerstvakantie gesloten was en er in de periode redelijk veel afval te verwachten was, heeft de VVD de onderstaande schriftelijke vragen gesteld.
 
Er werden in het begin van 2021 opvallend veel PMD containers niet geleegd. In de commissie ruimte van 25 januari j.l. is daarom door de VVD Eemnes  mondeling nog gevraagd of er ook gemeten wordt hoeveel containers er worden afgekeurd en dus niet geleegd. Is hier een stijging in waar te nemen? De wethouder komt hierop terug.

2e mondelinge vraag.
Hoe kijkt het college aan tegen zwerfafval door omgewaaide containers waar geen gele zak in gebruikt was?
 
De wethouder gaat het voorstel om te kijken naar zakkenbestellen.nl wat in Laren en Blaricum in gebruik is ook voor Eemnes bekijken. Dit is toch weer positiever dan de beantwoording van de schriftelijke vragen deed vermoeden.
 
Lees verder voor de schriftelijke vragen

In de raadsvergadering van 15 februari 2021 stonden op de agenda de
vernieuwing van het kruispunt afrit A27-Zuidersingel, en de nieuwe afspraken
tussen het college en de bouwers van de Zuidpolder. Met name de financiële
aspecten daarvan werden door het college “geheim“ verklaard. De VVD fractie
vond daar het onderstaande van.

Maandag 15 februari hebben wij drie punten op de agenda. Twee daarvan worden deels of
helemaal onder geheimhouding behandeld.
De VVD fractie wordt in het algemeen niet blij met het behandelen van
onderwerpen onder geheimhouding. Wij zitten hier als vertegenwoordigers van
de Eemnesser inwoners, en zij hebben er recht op te weten wat in hun
gemeente speelt.

De Gemeenteraad van Eemnes heeft onlangs de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. Dat  was nodig omdat een aantal regeltjes aan modernisering toe waren.

Net als hondenpoep is ook paardenmest in dit paardendorp een bron van ergernis. Het College had dus bedacht dat een ruiter van een paard dat wat laat vallen in de bebouwde kom dit meteen moest opruimen. Op zich een loffelijk streven maar.. Hoe dan?

De ruiter rijdt op zijn paard door ons dorp, en oeps… het paard heeft hoge nood en deponeert het een en ander op het fietspad. De ruiter moet dan afstappen, de rommel opscheppen met een schep die hij /zij dan kennelijk geacht wordt bij zich te hebben en het spul dan in een zak doen en meenemen naar een plaats waar jet het kan deponeren. Niet alleen onhandig maar in bepaalde situaties ook verkeersonveilig.


email aan VVD Eemnes: info@vvdeemnes.nl