Welkom bij de VVD Eemnes

Eemnexit of blijven in de BEL?

Gaat Eemnes net als de Britten voor een exit, gaan wij uit de BEL samenwerking?

 

Momenteel kunnen de inwoners van Eemnes hun mening geven over 5 bestuurlijke toekomst scenario’s van Eemnes.

Wat houden deze scenario’s eigenlijk in:

 

De nul variant

Deze gaat ervan uit dat alles blijft zoals het nu is. Deze variant is alleen haalbaar als Blaricum en Laren niet gedwongen worden te fuseren.

 

De variant een zelfstandig Eemnes met samenwerking in Gooi- en Vechtstreek

Deze variant houdt in dat de BEL combinatie (onze gezamenlijke ambtenaren organisatie) uit elkaar valt. Laren en Blaricum worden gedwongen om met bijv. Huizen te fuseren en Eemnes blijft alleen achter in een andere provincie.

Net als bij de Brexit een bijzonder onzekere situatie voor deze ambtenaren waarvoor Eemnes ook de verantwoording draagt.  Kunnen zij mee naar de nieuwe fusie gemeente, kunnen zij bij Eemnes blijven of dreigt ontslag? En hoe gaat Eemnes dan verder? De gemeente is te klein om het aantal alsmaar groeiende taken in eigen beheer te kunnen uitvoeren. Een kleine groep ambtenaren  zal de diensten bij andere gemeenten gaan inkopen.  Het is onmogelijk om zelf kennis te vergaren van alle ins- en outs van de in te kopen diensten.  Hoe zelfstandig  is men dan?

Eemnes neemt nu al deel aan een aantal gemeenschappelijke regelingen zoals de Veiligheidsregio. Stemmen in deze samenwerkingsverbanden gaat naar het aantal inwoners. Hoeveel hebben wij daar als kleine gemeente nog te zeggen, gezien het feit dat de gemeenten om ons heen alsmaar groter worden (denk aan Gooise Meren bestaande uit Bussum, Naarden en Muiden)

Willen de gemeenten in G&V nog wel samenwerken met Eemnes als Eemnes hun nu de rug toekeert en niet deelneemt aan de herverdelingen binnen de regio?  Eemnes ligt ook nog eens in een andere provincie. Gaat deze provincie grens dan een rol spelen? Gaan onze kinderen dan naar Baarn of Bunschoten naar school, gaan we naar het ziekenhuis in Amersfoort ?

En dan het kostenplaatje nog.  Deze variant gaat goud geld kosten.

 

De variant een zelfstandig Eemnes met samenwerking in Baarn, Bunschoten en Soest

De gevolgen van deze variant zijn hetzelfde als in de bovenstaande variant

 

Fusie met Blaricum en Laren

Bij deze variant blijft de bestaande samenwerking met de BEL in stand. In plaats van 3 colleges van Burgemeester &wethouders  en 3 raden, komt er 1 gezamenlijke  college van B&W en 1 gezamenlijke raad.

De gemeente is groter en heeft meer stemkracht in de regio. Er komt een eenduidige aansturing van de ambtelijke organisatie in plaats van de 3 kapiteins op 1 schip zoals nu het geval is. De samenwerkingsverbanden in de regio Gooi- & Vecht blijven gehandhaafd waardoor er geen wijziging in de bestaande situatie voor de inwoners zal optreden.

Om de Eemnesser stem binnen de BEL gemeente te laten horen, dienen bij het aangaan van de fusie goede afspraken gemaakt te worden. Wijk (burger) initiatieven moeten meer gestimuleerd worden zodat de identiteit van Eemnes behouden blijft. Vergeet niet dat kracht van een (sport) vereniging gevormd wordt door de leden  en niet door de gemeente !

 

Fusie met Huizen, Blaricum en Laren

Bij deze variant gaan de gemeenten Laren, Blaricum, Eemnes en Huizen samen

 

VVD Eemnes voor BEL fusie

De VVD Eemnes is mede gezien de uitkomsten van de reeds gehouden burgerpeilingen voor een fusie met Laren en Blaricum.

Wij gaan voor een lange termijn visie waarin wij zien dat Eemnes misschien vandaag nog zelfstandig kan functioneren maar over een aantal jaren zeker niet meer gezien de toenemende schaalvergroting die ook in de provincie Utrecht plaats vindt!  Feit is dat het aantal gemeenten elk jaar blijft dalen!

Een kleine gemeente omringt door grote gemeenten heeft niet  voldoende slagkracht om zich sterk te maken in de regio en bij de inkoop van diensten bij andere gemeenten. 

Nu kunnen wij nog zelf onze richting bepalen.  De inwoners hebben  aangegeven dat zij hoofdzakelijk op de regio Gooi- & Vechtstreek gericht zijn.  Laren en Blaricum worden als toekomstige samenwerkingspartners gezien.  Voor de VVD is de keuze voor een BEL fusie dan vanzelfsprekend.

De ambtelijke organisatie zal verbeteren door het aansturen vanuit 1 college met 1 duidelijke visie. Zij kunnen nu 1 beleidstuk schrijven ipv 3 versies te voeren . Er komt geen leegstand in het gemeentehuis.

De kosten voor het fuseren van de ambtelijke organisatie zijn al genomen in het verleden. Het bestuurlijk fuseren is hierbij vergeleken nog maar een kleine stap.

Wij breiden het bestaande samenwerkingsverband uit en zorgen voor een toekomstbestendige gemeente die daadkrachtig in de regio kan meedraaien en opgewassen is voor zijn taken.

Onszelf vergelijken met het Gallische dorpje uit Asterix en Obelix is een charmante gedachte. Maar laten we eerlijk zijn, wij hebben die toverdrank niet!

Aanvullende gegevens