Welkom bij de VVD Eemnes

VVD Eemnes over Coalitie akkoord CDA, D66en PvdA

3x is scheepsrecht zegt het gezegde, zal dit ook voor de coalitie van CDA, D66 en PvdA gaan gelden?  

Het oorspronkelijke akkoord is uitgangspunt gebleven, geactualiseerd en met meer nadruk op kwetsbare groepen en personen.

 

Er staan wat de VVD betreft zeer positieve zaken in zoals het bevorderen van het ondernemersklimaat en het verbeteren van de uitvoering en communicatie.  Met name dit laatste vinden wij van groot belang. Mooie woorden leiden nl tot niets als de uitvoering van de plannen niet op orde is. En hier heeft het in het verleden nogal eens aan geschort. (informatie over statushouders, uitwerking zonnepanelen veld zijn zo een paar voorbeelden.)  Maar 3x is scheepsrecht dus het gewenste stabiele dagelijkse bestuur moet er nu toch komen.

Een ander positief punt is de constructieve dialoog die met de GEHELE gemeenteraad wordt voorgestaan. Wij hopen dat de moties vd PvdA bij de algemene beschouwingen hier geen voorbeeld van zullen zijn. Punten die al opgenomen waren in het coalitie akkoord werden ook nog in motievorm aan de raad voorgelegd. Resultaat 7-6 gestemd op 2 van de 4 moties. De overige moties  waren goed voor de symbool politiek.

Verder hebben we een aantal mooie open deuren waar de gehele raad wel achter staat zoals de reserves voor het sociale domein voor het sociale domein blijven bestemmen, een goede spreiding van statushouders door Eemnes vergroot de kans op een snelle integratie, de Alliantie moet aan de bak, buurt teams echt gaan inzetten. Prachtig.

Wat de verkeersidee├źn betreft zullen wij graag op die verbeterde uitvoering wachten. Vast een tip, de regio taxi rijdt momenteel  ouderen  met een mobiliteitsbeperking naar bijvoorbeeld de Hilt. Vergeet hier niet uw doelstelling voor het faciliteren van de ondernemers en het zorgen voor werkgelegenheid bij uw plan voor een elektrisch pendelbusje.

Voor de 3x is scheepsrecht,  nu is  er echt een stabiel bestuur met een geactualiseerd  coalitie akkoord missen wij echter een cruciaal punt. Er wordt helemaal NIETS maar dan ook echt NIETS over de bestuurlijke toekomst van Eemnes in vermeld.  Hoe moeten wij dit interpreteren,  vindt u dit niet belangrijk? In september moet de raad hier uitspraken over gaan doen.  Deze keuze heeft nogal wat gevolgen voor de inwoners van Eemnes.  Dit legt u gewoon naast u neer alsof er niets aan de hand is.  Alsof de keuze die Laren en Blaricum moeten maken Eemnes niet treft.

Dit is geen stabiel bestuur maar Struisvogel politiek !  Wij maken ons maar vast op voor een 4x is scheepsrecht. 

Aanvullende gegevens