Welkom bij de VVD Eemnes

Toekomst van Eemnes

bel-fusie

Kiezen voor de emoties van nu of de emoties van de toekomst?

 

Op social media worden de emoties over fusie al druk opgezweept. Teksten als wij laten ons niet kisten door Remkes! en Fusiemonster!  zijn ondertussen wel bekend.

 

De gemeente Laren en Blaricum worden net als de andere gemeenten in Gooi & Vechststreek onder druk gezet door de provincie Noord-Holland om tot gemeentelijke herindeling over te gaan. Daar waar Bussum, Naarden en Muiden sinds 1 januari de gemeente Gooise Meren vormen, ligt het opschalingsvraagstuk nu bij de BEL gemeenten voor. 

Nu hoeven wij daar als Utrechtse gemeente niet aan mee te doen maar wat zijn de gevolgen voor ons als Laren en Blaricum wel moeten fuseren?

De BEL gemeentes hebben sinds 2008 een gezamenlijke ambtelijke organisatie.Indien Laren en Blaricum hieruit stappen blijft Eemnes alleen over. Voor een gemeente met ca 8800 inwoners blijft dan alleen de mogelijkheid over de ambtelijke diensten bij andere gemeenten te gaan inkopen. Echter,  hoeveel grip heb je dan nog op de diensten?  Nu al is de gemeente een groot deel van de begroting kwijt  aan samenwerkingsverbanden. Deze regelingen werken via stemrecht, waarin de groten meer stemrecht hebben dan de kleinen. Dit stemt toch wel tot nadenken.

Echter het allerbelangrijkste is  waar richt de Eemnesser bevolking zich op? Waar gaan we naar school, waar komt de zorg vandaan? Wat als wij van Laren en Blaricum weggaan? Gaan we dan in Baarn naar school  en naar Amersfoort naar het ziekenhuis?

Kan Eemnes over 10 jaar nog zelfstandig blijven of moeten we  dan uiteindelijk alsnog fuseren met bijvoorbeeld Bunschoten?

Wat de VVD betreft gaat de discussie over deze punten. Een emotionele keuze is prima, maar past de huidige emotie ook nog bij de emotie van de toekomst?

 klik HIER om de tabel in PDF te bekijken.

Huidige situatie

Bij fusie

Bij ontbinden BEL

Opmerkingen

Gemeente

Gemeente Eemnes

Eemnes (gemeente BEL)

Gemeente Eemnes

Het plaatsnaambord bij de gemeentegrens

Aantal inwoners

8.800

30.000 (alle drie de dorpen
zijn ongeveer even groot)

8.800

De Bel gemeenten zijn qua inwoner aantal met elkaar te vergelijken (bijna even groot). Invloed is hierdoor goed verdeeld,
ongeveer evenveel in te brengen

Bestuur

1 burgermeester

 

2 FTE  wethouders

 

13 raadsleden

1 burgermeester


5,5 FTE  Wethouders

 

23 Raadsleden voor de nieuwe gemeente

1 burgermeester

 

2 FTE Wethouders

 

13 raadsleden

Bij een grotere raad wordt de democratie beter gewaarborgd. Minder kans dat een kleine groep mensen de dienst gaat uitmaken, zowel in college als raad omdat de stemming over meer mensen verdeeld is

Ambtelijke organisatie

Gezamenlijke organisatie, met 3 directeuren

Gezamenlijke organisatie met 1 directeur

Een aantal ambtenaren die de
toenemende taken van de gemeente moet zien te managen (capaciteit en kennis). De rest moet uitbesteed worden. Uitbesteding is minder eigen controle

Bij ontbinden van de BEL zullen de ambtenaren verdeeld worden, de grotere gemeente zal dan aantrekkelijker worden voor de ambtenaren omdat de salarisschalen daar hoger liggen. Grote onzekerheden voor de ambtenaren of hun baan behouden blijft

Gemeente huis

Gemeentehuis in Eemnes

Gemeentehuis in Eemnes

Leeg gemeentehuis in Eemnes

Leegstand van gemeentehuis

Buurtgemeenten

In Gooi & Vechstreek zijn
Bussum, Naarden en Muiden net gefuseerd tot Gooise Meren.  Hilversum is in gesprek met Wijdemeren en Weesp over fusie en praten Laren, Blaricum en Eemnes met elkaar

Zijn Blaricum, Eemnes
en  Laren gefuseerd tot BEL gemeente

Staat Eemnes alleen in een
omgeving met steeds groter wordende gemeenten om zich heen, met een steeds zwaarder wordende takenpakket

 

Bovenstaande tabel zullen wij de aankomende maanden verder uitbreiden.

Aanvullende gegevens