Welkom bij de VVD Eemnes

Oplossingsrichtingen huisvesting statushouders

status

Nu het plan van een kamp voor statushouders aan de Barbeelstraat van tafel is vraagt het college aan partijen in Eemnes welke oplossing zij dan willen.

 

Het is te betreuren dat het college niet eerder geluisterd heeft en eerst onnodig veel onrust in de Barbeelstraat en omgeving heeft veroorzaakt.

VVD Eemnes heeft eerder aangegeven dat we liever voor een goede en definitieve oplossing gaan dan voor tijdelijke huisvesting zoals het college voorstelt. Spreiding van de opvang over heel Eemnes is beter voor de integratie.

In de afgelopen 5 jaar zijn er al 36 statushouders op deze manier opgevangen.

Per jaar komen er als gevolg van doorstroming/verloop ongeveer 30 huurwoningen vrij. Daarmee is, zoals het college stelt, de noodzaak om noodwoningen te bouwen volgens ons ongegrond.

Door statushouders te huisvesten in vrijkomende huurwoningen bereiken we deze spreiding en de zo belangrijke integratie.  We realiseren ons  dat door deze extra inwoners de druk op huurwoningen toeneemt en de wachttijd zal oplopen. Daarom moeten we proberen op korte termijn meer huurwoningen realiseren. Wij stellen de volgende oplossingen voor.

 

22 nieuwbouw appartementen in De Weiden.

Binnenkort komen er 22 huurappartementen in De Weiden. Helaas is er in het verleden afgesproken dat De Alliantie op dat moment ook 22 huurwoningen uit de sociale woningvoorraad mag verkopen. Wij willen deze afspraak wijzigen. Nood breekt wet. Wij stellen nu voor om met de Alliantie in gesprek te gaan en voor te stellen om deze verkoop voor 5 of 10 jaar uit te stellen. Indien nodig is een financiële compensatie bespreekbaar. Hierdoor zijn er op korte termijn 22 extra huurwoningen beschikbaar!

 

Zuidpolder.

In de Zuidpolder zijn totaal ca. 123 betaalbare woningen gepland. 39 koopwoningen zijn opgeleverd of nu in aanbouw.  Meer dan de helft is gepland in de sociale huur sector. Deze 89 woningen kunnen eerder dan gepland gebouwd worden.

Volgens het college is het moeilijk om de bouw van huurwoningen in de nieuwbouw van de Zuidpolder naar voren te halen.  College stelt dat  eerst moeilijke onderhandelingen met de partners in de Zuidpolder noodzakelijk zijn. Wij zijn van mening dat dit helemaal niet moeilijk is. De partners in de Zuidpolder zijn bouwers. Die willen het liefst zo snel mogelijk de wijk vol bouwen. Daar is dus best wel over te onderhandelen. Sneller bouwen heeft voor hen alleen maar voordelen!

De Alliantie zal vast wel bereid zijn om grotere aantallen te realiseren. Dat geeft alleen maar schaal voordelen.

 

Koopwoningen.

Er staan in Eemnes op dit moment 8 woningen te koop rond de €200.000. Het is nu een gunstig moment om te kopen. Straks stijgen de woningprijzen weer. Bovendien kan de gemeente (of Alliantie) op dit moment heel goedkoop geld lenen. Door deze woningen op te kopen kunnend snel extra woningen beschikbaar komen voor extra verhuur.

 

Prestatieafspraken.

De huidige prestatieafspraken tussen gemeente Eemnes en De Alliantie zijn niet meer van deze tijd. De  snel veranderende situatie voor huurwoningen, nu en in de toekomst,  maak het noodzakelijk nieuwe afspraken te maken.

Concreet betekent dat dat onder andere de huisvesting van statushouders goed geregeld moet worden en op korte termijn.

A. De in Eemnes gebruikelijke verkoop van bestaande huurwoningen bij de bouw van nieuwe moet stoppen.

B. Slechts een bepaald percentage (b.v. 30%) van vrijkomende huurwoningen mag worden toegewezen aan statushouders. Eemnesser woningzoekenden moeten ook een kans op huurwoningen blijven houden.

C. De statushouders woningen moeten echt verspreid over Eemnes worden toegekend. Er moet dus voorkomen worden dat er meerdere in één straat worden toegewezen.

Alleen op deze wijze kan Eemnes aan de taakstelling voldoen en nieuwe inwoners laten integreren in onze maatschappij.

Aanvullende gegevens