Welkom bij de VVD Eemnes

Weer een nieuwe HOV variant

halte-snelweg

In het algemeen belang wordt er nog steeds naar een goede oplossing gezocht voor de HOV halte in Eemnes.

RoyalHaskoningDHV heeft een aantal varianten naast elkaar gezet en er nog één bij bedacht. Uit hun studie blijkt dat de zogenaamde Sprey van den Berg variant geen haalbare oplossing is.

Aangezien er toch een oplossing gevonden moet worden heeft het adviesbureau een nieuwe variant onderzocht. Daarin komt er aan de westzijde van de A27 een halte direct aan de snelweg. Rijkswaterstaat vindt dit onwenselijk (oplossing is sociaal minder veilig) maar er zijn enkele plekken in Nederland waar dit ook is vertoond. Voor de HOV bus is dit een snellere oplossing (-10 seconden). Voor de passagiers die bij deze halte uit willen stappen wordt het echter een hele klim partij en moet er veel verder gelopen worden.

DHVvariant

Vanaf de fietsenstalling of parkeerplaats bij de Verlegde Laarderweg is er eerst een voetgangersbrug van 150m. Daarna een trap of een hellingbaan van 100m om bij de halte langs de A27 te komen.

De investeringskosten worden geschat op ruim 4 miljoen. Een groot deel daarvan moet Eemnes zelf betalen.

Jammer is het dat in dit objectieve en deskundige rapport de D66+ variant niet is meegenomen. Dat zou echt in het algemeen belang zijn geweest! Voor een beschrijving daarvan verwijzen we u naar ons eerdere artikel: HOV en Algemeenbelang.

Financieel kan deze variant gerealiseerd worden binnen het budget van de HOV. Het hoeft Eemnes dus helemaal niets extra te kosten! Ook in deze oplossing is een trap en hellingbaan noodzakelijk. De afstanden zijn echter veel kleiner.

VVD Eemnes blijft voorstander van deze praktische oplossing zonder extra kosten. Bij de behandeling in de raad van 25 januari kozen DorpsBelang en PvdA ook voor deze oplossing.

 

VVD Eemnes heeft het college verzocht om een aantal organisaties eens naar de voorgestelde oplossing, met de lange brug en hellingbaan te laten kijken en hun mening te geven. Het gaat dan om het gehandicapten platform Eemnes, De Fietsersbond, de Ouderenbonden en de adviesraad voor het sociaal domain.

Aanvullende gegevens