Welkom bij de VVD Eemnes

VVD Eemnes over huisvesting Statushouders:

tijdleijkewoningen-nee

De VVD Eemnes vindt dat wij onze verantwoordelijkheid in deze problematiek moeten nemen en huisvesting moet aanbieden voor de aan Eemnes toegewezen statushouders.

 

De VVD Eemnes is van mening dat om de integratie te bevorderen, spreiding van de statushouders over Eemnes de beste oplossing is. De laatste 5 jaar heeft Eemnes ongemerkt 36 statushouders opgevangen.

Opvang van statushouders in tijdelijke noodwoningen is geen goed plan. Aangezien de bewoners van de tijdelijke sociale woningbouw uiteindelijk toch in een reguliere woningen geplaatst moeten gaan worden, schuiven wij dit probleem liever niet door naar de toekomst maar reageren nu adequaat op het probleem.

Laten we een echt sociaal gezicht zien en de statushouders nu een echt thuis te bieden in Eemnes door hun te integreren in onze gemeenschap in een regulier huis.

 

Eemnes heeft de voorkeur uitgesproken statushouders in familieverband te willen plaatsen. VVD Eemnes is het daarmee eens. Daarom moeten er ook woningen voor gezinnen worden aangeboden aan de statushouders.

Door de statushouders over de wijken te verdelen:
• Wordt een clustering van een specifieke groep met oorlog trauma's voorkomen
• Wordt een eventuele clustering van alleenstaande mannen voorkomen
• Wordt er geen nadrukkelijk stempel op de nieuwe inwoners gedrukt omdat zij te midden van de overige inwoners wonen en aan het maatschappelijke leven kunnen deelnemen
• Door spreiding wordt de drempel lager om met buren kennis te maken dat acceptatie en de sociale cohesie vergroot

In 2015 zijn er 33 sociale huurwoningen beschikbaar gekomen, waarvan er 4 zijn toegewezen aan statushouders. De wachttijd voor een sociale huurwoning in Eemnes is enkele jaren. Door vrijkomende woningen ook aan te bieden aan statushouders zal de wachttijd voor Eemnessers toenemen.

Bij een gelijke ontwikkeling in 2016 verwachten wij dat plaatsing van statushouders, naast een geringe toename van de wachttijd, geen noemenswaardige problemen zullen opleveren.

Voor het moment bestaat de taakstelling opgelegd vanuit de centrale overheid op 11 personen voor het eerste half jaar 2016 plus 3 personen achterstand van 2015. Totaal 14 personen t/m juni 2016.
(Zie website gemeentelijke taakstelling : https://www.opnieuwthuis.nl/land-in-beeld)

Voor 14 statushouders in familieverband zijn in de eerste helft van 2016 3 tot 4 woningen nodig.

Voor tweede helft 2016 is de toewijzing niet bekend maar gebaseerd op die van de eerste helft is de verwachting wederom ca. 14 tot 16 statushouders te moeten plaatsen.
Totaal zijn ca. 30 personen te huisvesten in 2016. Daarvoor zijn 10 woningen ruim voldoende.

Om de wachttijd niet te laten toenemen kunnen enkele nieuwbouw projecten voor sociale huurwoningen naar voren getrokken worden. Binnenkort wordt het project De Weiden (22 huurwoningen) opgeleverd. In de Zuidpolder zijn een aantal projecten met sociale huurwoningen voorzien. Die kunnen eerder gerealiseerd worden.

Op deze manier zijn tijdelijke noodwoningen niet nodig. Wij stemmen dan ook niet in met het voorstel voor 20 of 40 woningen op het voormalige gronddepot (noordelijk van het woonwagen kamp).

VVD Eemnes heeft er altijd voor gepleit om de discussies over statushouder woningen, en ook over asielzoekers (plan Ocriet), in openbaarheid te voeren.

Aanvullende gegevens