Welkom bij de VVD Eemnes

De raad van 22 april 2013


Afscheid van Niels Rood, Welkom Martijn Gebbink, veel onduidelijkheid over de exploitatie van het dorpshart, Leon Lutterman (PvdA) die zich zelf ongeloofwaardig maakt en Wilma de Boer (PvdA)  laat Eddy van IJken weer eens haar tanden zien.

 

Met mooie maar ook kritische woorden van de burgemeester werd afscheid genomen van Niels Rood. Een goed verteller, debater en bevlogen politicus die Cluster-gate, info-gate en Grutto-gate goed in de media wist te krijgen.

Eigenlijk is het natuurlijk bedroevend dat nu al een tweede raadslid zich terugtrekt uit ontevredenheid met het bestuur. Voor meer details verwijzen we naar:

Groot verlies voor de democratie in Eemnes.

Ed van der Vaart neemt afscheid van Raad Eemnes.

Martijn Gebbink gaat van af nu het D66 geluid in de raad laten horen.

 

Exploitatie Dorpshart 2013.

Uitgangspunt bij het nieuwe dorpshart was altijd dat het de gemeente geen geld zou gaan kosten en eigenlijk wilden we wel een paar ton verdienen. Jaarlijks wordt een exploitatie overzicht gepresenteerd waaruit de stand van zaken moet blijken. De exploitatie is nog steeds sluitend, maar er zijn een aantal tegenvallers en de financiële ruimte wordt steeds minder. Er wordt naar onze mening echter wel erg makkelijk omgegaan met de tegenvallers en nauwelijks uitgelegd waarom het mis gaat en duurder wordt. Bovendien wordt de berekening zo gepresenteerd dat een vergelijking met vorig jaar niet mogelijk is.

Jacob Eek van Dorpsbelang klaagt hier ook over, geeft aan dat het voor een raadslid nu niet mogelijk is om dit te controleren, maar op voorhand geeft hij aan wel in te stemmen. Hij laat de controle verder wel over aan de accountant. Heel vreemd want de accountant heeft een hele andere taak. Die zal veel meer naar de bonnetjes kijken en niet naar wat daarvoor dan wel gedaan is. En daar zou je als raadslid juist scherp op moeten zijn.

Coalitie genoot PvdA sluit zich onmiddellijk aan bij de woorden van Eek en daarmee maakt het niet meer uit wat de rest er van vindt en is er ook geen enkele reden voor het college om eens echt hun best te gaan doen.

De VVD geeft aan dat iedereen kan zien dat er gewoon heel veel dingen mis gaan en opnieuw gedaan moeten worden en dat het dus logisch is dat het allemaal duurder uitvalt. Zo zijn de fietsen rekken nu al drie keer geplaatst, plaatst een wethouder een boom op de Braadkamp en haalt de volgende wethouder die weer weg, worden er honderden meters bestrating neergelegd en weer weggehaald, zijn er verkeerde vuilniscontainers geïnstalleerd en weer vervangen, is de ondergrondse plasticcontainer nog steeds niet in bedrijf (was gepland voor medio februari) en staan er nu foute straatnaambordjes.

De kosten voor het kunstwerk dat bijna niemand wil blijken inmiddels al opgelopen tot 40.000 gemeenschapseuro’s!

Maar dit is allemaal niet interessant en geen reden voor het college om eens uitleg en openheid van zaken te geven.

De besluitvorming wordt nog even uitgesteld want het raadsvoorstel was ook nog eens niet compleet en onduidelijk welke bijlagen er bij hoorden.

 

Welstandsnota.

Deze nota is geactualiseerd. D66 heeft geprobeerd om zonnepanelen die aan een gevel opgehangen worden ook vergunning vrij te maken zoals al het geval is met panelen die op daken worden geïnstalleerd. In theorie is het nu mogelijk (tot 3m hoog en maximaal 80cm diep) maar er moet aan zoveel onpraktische eisen voldaan worden dat waarschijnlijk niemand er ooit gebruik van zal maken. De beperkingen zijn ook niet uit te leggen, want een uitbouw aan de achterzijde van 3m diep en 4m hoog mag wel. En dat heeft veel meer gevolgen voor de omgeving.

Met de nota kan de VVD instemmen maar met deze onzinnige beperkingen niet.

 

Vrachtverkeer Laarderweg.

Het college stelt voor om de Laarderweg tussen de Driest en Noordersingel/Minnehof af te sluiten voor vrachtauto’s. Een oplossing die het college zelf bedacht heeft want deskundigen hadden een ander voorstel. De politie adviseerde negatief over het college voorstel. De bevoegdheid ligt volledig bij het college maar blijkbaar zijn ze niet zeker van zichzelf en werd er een advies gevraagd van de commissie.

Daarbij kwam Leon Lutterman met een betoog waar geen stok tussen te krijgen was. De maatregel had slechts een effect van 0,3% op het aantal verkeersbewegingen rekende hij voor en was dus totaal zinloos.

Aangezien het nu onduidelijk is wat het college gaat doen, diende de CDA fractie een motie in waarin het college werd gevraagd om de Laarderweg niet af te sluiten. Steun van VVD en D66 was al verzekerd maar wat ging de PvdA doen? Lutterman gaf aan dat hij in de commissie een voorzet had gegeven maar dat niemand die had opgepakt. Om die reden heeft hij zijn duidelijke standpunt nu losgelaten en is nu voorstander voor het onzinnige collegevoorstel. Een omslag van 180 graden waarmee hij zichzelf en de PvdA fractie ongeloofwaardig maakt. D66 probeert het daarna nog met een wat simpeler motie voor een adviesroute voor vrachtverkeer. Lutterman geeft aan daarmee wel in te kunnen stemmen (dus weer 180 graden gedraaid). Na een schorsing neemt fractie voorzitter De Boer het over. De PvdA is tegen de motie en conform het coalitie akkoord en conform de wens van Coalitie-coach Manten voor de afsluiting.

 

Stal Rieder

Vorige week donderdag heeft de PvdA fractie vragen gesteld over de noodzaak van twee verkeersonderzoeken op de Gooyergracht in verband met uitbreidingsplannen van Stal Rieder. Dit verzoek ligt er al heel lang maar de besluitvorming bij de gemeente schiet maar niet op.  De kosten voor alle onderzoeken wel en die moet de stalhouder gaan betalen. Het eerste onderzoek is in opdracht van Rieder uitgevoerd door een gerenommeerd bureau. Over de opdracht omschrijving is overleg geweest met de gemeente. Maar Wethouder Van IJken vertrouwt het allemaal blijkbaar niet en laat nu zelf door het bureau waar de gemeente altijd mee werkt (Hoe objectief is dat?) nog een onderzoek doen. De PvdA wil nu weten hoe het allemaal zit en waarom één onderzoek niet voldoende is.

Helaas krijgen we voorlopig geen schriftelijk antwoord. Om goede antwoorden te geven is meer tijd nodig. Mondeling geeft Van IJken aan dat hij dit extra onderzoek echt wil maar maakt niet duidelijk waarom. Den Dunnen (CDA) geeft aan de PvdA dan nog enige uitleg: “U weet toch, dat als je iets niet wilt, je dan altijd nog een onderzoek kunt verlangen…”.

Voor alle zekerheid hebben we daarna nog gevraagd of er nog meer onderzoeken nodig zijn. Dat is niet het geval volgens de wethouder.

Het laatste woord is hier nog lang niet over gesproken. De PvdA heeft de tanden laten zien, maar blijven ze dat doen…

 

Aanvullende gegevens